Skaperglede og entreprenørskap

12.500
Elever
1.100
Lærere og forelesere
400
Frivillige
2.200
Unge bedriftsetablerere

Nyheter