Utvikler bærekraftige løsninger for tiden etter korona

I samarbeid med Osloregionen gjennomføres denne høsten innovasjonscamper på 20 videregående skoler i Innlandet, Viken og Oslo. Temaet handler om verden etter Covid 19.

Innlandet deltar med fire skoler

I Innlandet er det Hadeland vgs, Hamar katedralskole, Sentrum vgs og Øvrebyen vgs som deltar i prosjektet. På hver av skolene kåres en vinnergruppe som skal delta på finalen i Oslo rådhus onsdag 11. november. I finalen skal de tre beste løsningene kåres og premieres.

Osloreg IC Katta okt2020 red2
Vinnergruppa fra Hamar katedralskole sammen med tre av jurymedlemmene; Svein Frydenlund, Jorunn Thingnes og Espen Overskot.

Osloregionen og Ungt Entreprenørskap jobber sammen for bærekraft

Samarbeidet mellom Osloregionen og Ungt Entreprenørskap startet i 2019, da det i forbindelse med miljøhovedstadsåret ble gjennomført innovasjonscamper om bærekraftige byer og samfunn. I 2020 er det naturlig å jobbe med temaet som mer enn noe annet har preget dette året, nemlig koronautbruddet.

Pandemien vil få store konsekvenser både for folkehelsen og verdensøkonomien. Den har også ført til at vi gjør ting på andre måter. Mer hjemmearbeid, økt bruk av digitale lærings- og samhandlingsverktøy, mer netthandel og mindre av reising er noen av endringene vi opplever. Kan koronautbruddet føre til at vi tenker nytt i utviklingen av samfunnet, produkter og tjenester og at vi beveger oss mot en grønnere og mer bærekraftig framtid?

Oppdraget

Hvordan kan vi bruke erfaringer og atferdsendringer etter koronautbruddet til å skape nye ideer, produkter og tjenester som vil bidra til å nå FNs bærekraftsmål?

Med utgangspunkt i dette skal elevene som deltar på innovasjonscampene komme med forslag til en innovativ/nyskapende vare eller tjeneste som vil bringe samfunnet i en mer bærekraftig retning. Dette kan handle om transport, næringsutvikling, digitalisering, beredskap, sirkulær økonomi, logistikk eller kortreiste produkter, for å nevne noen stikkord. Elevene skal knytte løsningen sin opp mot minst ett av FNs bærekraftsmål.

Varierte løsningsforslag på Hamar katedralskole

Hamar katedralskole gjennomførte sin innovasjonscamp torsdag 22. oktober. Her deltok 150 elever fra ulike trinn på yrkesfag og studiespesialisering. Fordelt på 35 grupper jobbet elevene intensivt med oppdraget gjennom skoledagen. Juryen ble presentert for mange gode og kreative forslag. Noen tok for seg bærekraftsmålet om ansvarlig forbruk og produksjon og ville utvikle en app som skal gjøre det enklere for forbrukerne å handle kortreiste produkter. Andre var opptatt av eldres situasjon i en pandemi, med økt isolasjon og ensomhet, og foreslo en løsning de kalte «brettfjes». Dette skal være et kommunikasjonsverktøy som skal gjøre det mulig å ha digitale aktiviteter sammen med familiemedlemmer. En annen gruppe foreslo «anti-covid-clothing», et vaskemiddel som skal hindre spredning av virus via klær.

Gruppen som til slutt gikk helt til topps, og som dermed går videre til finalen i Oslo, ønsker å bidra til at risikogrupper føler seg tryggere når de beveger seg ute i en pandemi. Dette gjøres ved at de bærer et bånd rundt armen, slik at det blir lettere for andre å ta ekstra hensyn og holde god avstand.

Juryen på innovasjonscampen bestod av Jorunn Thingnes, Helmik Slora Kristiansen og Sara Marie Hagen Kanu fra Innlandet fylkeskommune, samt Espen Overskot, Svein Frydenlund og Knut Fangberget fra Hamar kommune.

Vi ønsker vinnergruppene fra alle de fire skolene i Innlandet lykke til på finalen i Oslo!