Unge entreprenører satser på sunn mat

Ungt Entreprenørskap har inngått et samarbeid med Opplysningskontoret for egg og kjøtt og Opplysningskontoret for frukt og grønt. Gjennom prosjektet vil elever i ungdomsskolen bli inspirert til å starte elevbedrifter med forretningsideer som handler om sunn mat.

Sunn mat og elevbedrift

En smilende avokado som symbol på mat som gir en god start på dagen

Formålet med prosjektet er å øke bevissthet, kunnskap og holdning til sunn og variert mat hos elever i ungdomsskolen. I forkant av elevbedriftsperioden vil Ungt Entreprenørskap holde en kick-off med fokus på kreativitet, idéutvikling og sunn mat. Dette skal gi grunnlag for idéutvikling og etablering av elevbedrift for ungdomsskoleelevene.

Pare 1024 Foto Joanna Sjonvall

Innlandet deltar i prosjektet fra 2020, og deltakelse er aktuelt både for skoler som allerede driver med elevbedrift, og for skoler som ikke har jobbet med elevbedrifter tidligere.