Uforglemmelig opplevelse på "Leder for en dag"

Håkon Haugli Lasskogen fra Valdres vgs og Ane Lindstad fra Jønsberg vgs var to av de utvalgte ledertalentene som fikk teste ut en toppleders hverdag ved å delta på «Leder for en dag» i regi av Ungt Entreprenørskap Norge.

Hakon PE Dybvik LFED 2023 2
Håkon Hauggli Lasskogen og Per Einar Dybvik i Startup lab.

Håkon og Ane ble valgt ut på bakgrunn av sin innsats som daglig leder i hhv Valdresspillet UB og Bonderekrutten UB i skoleåret 2022-2023. Begge disse ungdomsbedriftene utmerket seg på Fylkesmesterskapet og gikk videre til NM.

Hakon Haugli Lasskogen Per Einar Dypvik 16 9

«Leder for en dag» går ut på at unge ledertalenet fra hele landet får følge hver sin toppleder gjennom en hel arbeidsdag. Håkon Haugli Lasskogen ønsket å bli bedre kjent med miljøer som jobber med gründerskap og bedriftsbygging, og det var derfor en svært god match at han fikk skygge Per Einar Dybvik i Startup lab.

"Å være med på «Leder for en dag» var en uforglemmelig opplevelse!"
Håkon Haugli Lasskogen

Håkon fikk delta på en hektisk dag med flere spennende møter. Bl.a. fikk han erfare hvordan Startuplab jobber med å bistå gründerbedrifter. Han fikk også prøve nettverksbygging i praksis, gjennom møter med både politikere, andre ledertalenter og andre toppledere.

Ane GH Hagen LFED 2023

For Ane Lindstad var det Nova Spektrum som var arbeidsstedet denne dagen. Der tok hun følge med administrerende direktør Gunn Helen Hagen, og deltok på møter, prosjektarbeid, presentasjoner og befaring av opprigg til messe.

Ane hadde også på forhånd fått i oppgave å se på bedriftens sosiale medier, og hun fikk holde en presentasjon for flere av lederne der hun ga råd om hva de bør vektlegge i kommunikasjonen med unge mellom 16 og 20 år.

Begge ledertalentene fra Innlandet sitter igjen med mange inntrykk fra en toppleders hverdag, og ikke minst spennende og inspirerende møter!

Ane Lindstad Gunn Helen Hagen 16 9