Resultater fra Fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter i Innlandet

UE Facebook event header Innlandet

Torsdag 19. mars arrangerte Ungt Entreprenørskap Innlandet for første gang digitalt Fylkesmesterskap for ungdomsbedrifter. 96 ungdomsbedrifter var påmeldt til årets Fylkesmesterskap. Ut fra innsendt materiell valgte juryene ut seks finalister i hver kategori. De seks finalistene møtte juryen til samtale på Teams. I kategorien Beste ungdomsbedrift ble det først gjennomført to parallelle semifinaler på Teams med totalt 18 semifinalister, før en siste finalerunde med de seks beste.

En stor takk til alle involverte som var så positive og løsningsorienterte, slik at det ble mulig å gjennomføre et Fylkesmesterskap på tross av den spesielle situasjonen vi er i.

Resultater Fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter i Innlandet 2020

Beste Ungdomsbedrift

1. plass: Råppstokken UB, Nord-Østerdal vgs
2. plass: Concrete Sitting UB, Elverum vgs
3. plass: SafeCharge UB, Nord-Østerdal vgs

Beste sosiale entreprenør

1. plass: Prosjekt Hverdagsglede UB, Skarnes vgs
2. plass: Project Desktop UB, Øvrebyen vgs
3. plass: Farg din verden UB, Elverum vgs

Bærekraftprisen UNG

1. plass: Smud UB, Elverum vgs
2. plass: Litt på kanten UB, Jønsberg vgs
3. plass: Grønn Box UB, Vinstra vgs

Innovasjonsprisen

1. plass: SupplyIT UB, Skarnes vgs
2. plass: Safe Charge UB, Nord-Østerdal vgs
3. plass: Larimar UB, Gjøvik vgs

Beste yrkesfaglige bedrift

1. plass: Litt på kanten UB, Jønsberg vgs
2. plass: Råppstokken UB, Nord-Østerdal vgs
3. plass: Motus UB, Hamar katedralskole

Beste samarbeid med næringslivet

1. plass: Concrete Sitting UB, Elverum vgs
2. plass: Litt på kanten UB, Jønsberg vgs
3. plass: Lesjaspelet UB, Vinstra vgs

Beste team

1. plass: Grønn Box UB, Vinstra vgs
2. plass: Bestemors arv UB, Nord-Østerdal vgs
3. plass: Møbelsnekkerne UB, Elverum vgs

Beste forretningsplan/-modell

1. plass: Råppstokken UB, Nord-Østerdal vgs
2. plass: Safe Charge UB, Nord-Østerdal vgs
3. plass: Sæterdugul, Nord-Gudbrandsdal vgs

Beste markedsføring

1. plass: Motus UB, Hamar katedralskole
2. plass: Grønn Box UB, Vinstra vgs
3. plass: Scrunchie UB, Vinstra vgs

Beste logo

1. plass: Vektor UB, Hamar katedralskole
2. plass: Ctrl P UB, Øvrebyen vgs
3. plass: Sæterdugul UB, Nord-Gudbrandsdal vgs

Regnskapsprisen

1. plass: Bestemors arv UB, Nord-Østerdal vgs
2. plass: Motus UB, Hamar katedralskole
3. plass: HyperMedia UB, Hamar katedralskole