Klimatoppmøte i Fjellregionen

Fredag 2. oktober var elever ved skolene i Fjellregionen samlet til Klimatoppmøte, med matsvinn som tema.

Paneldebatt om matsvinn

Koronatilpasset arrangement

Tynset kulturhus var den fysiske arenaen for toppmøtet, men på grunn av smittevern var det bare elevene fra Nord-Østerdal vgs som fysisk var tilstede der. Elever fra de to andre videregående skolene i regionen, Storsteigen vgs og Røros vgs, samt en del ungdomsskoleelever og andre interesserte, fulgte innledningen og debatten via digitale kanaler.

Opptak av hele Klimatoppmøtet ligger tilgjengelig på nettsiden til Arbeidets rett.

Mette Nygård Havre: «Spis opp maten!»

Hovedinnleder til årets tema var Mette Nygård Havre fra Bergen. Hun har gjort avfallsreduksjon og matredding til livsstil. Hun jobbet flere år i avfallsbransjen, men driver nå sitt eget selskap, Grønne verdier, og folkebevegelsen «Spis opp maten».

Mette Nygård Havre på Klimatoppmøtet 2020

Hun har nærmere 70 000 følgere i sosiale medier og ga ut boken «Spis opp maten» i februar 2019.

Mette sitt mål er å gjøre hele Norge til matreddere. Hennes miljøengasjement har blant annet bidratt til at Q-meieriene endret datomerkingen på melk til "Best før, men ikke dårlig etter".

"La det gå sport i å redde maten!"
Mette Nygård Havre

Hvordan redusere matsvinn?

Etter innledningen deltok Nygård Havre i en paneldebatt, der også Stian Sandø, kjent fra bl.a. Newton og Farmen, deltok digitalt. Lokale deltakere i debatten var Nour Hosbous, medlem i Ungdomsrådet for Fjellregionen, og Marianne Lunåsmo, Tynset Bondelag og 2. kandidat til kommunestyret for MDG. Paneldebatten ble ledet av Erlend Kvittum Nytrøen, ungdomspolitiker fra Tynset.

Det er ingen tvil om at matsvinn er et tema som engasjerer. Mange blir sjokkert når de hører fakta om hvor mye mat vi kaster og ønsker å bidra til endring. Heldigvis er dette et område der det ikke er så vanskelig å få til en positiv utvikling! Det handler mye om bevisstgjøring og å innføre små tiltak i egen hverdag, som godt planlagte innkjøp og kreative restematoppskrifter.

Kreative elever utvikler løsninger for framtida

De involverte elevene vil jobbe videre med tematikken gjennom et undervisningsopplegg som består av foredrag av innlederne på Klimatoppmøtet, samt oppgaver der elevene skal bruke kreativiteten sin til å komme opp med gode, innovative løsninger for framtida. Oppgavene skal jobbes med innen rammene av UEs programmer SMART og Innovasjonscamp. Løsningene skal presenteres for en jury på hver enkelt skole. De beste løsningsforslagene vil bli presentert i media.

Nytt toppmøte i 2021

Klimatoppmøtet i Fjellregionen ble arrangert for tredje gang og er et samarbeid mellom Ungdomsrådet for Fjellregionen, Regionrådet for Fjellregionen og Ungt Entreprenørskap Innlandet. Klimatoppmøtet 2021 er allerede under planlegging, og da med transport som hovedtema.