Hva har entreprenørskap med krig og fred å gjøre?

Andreårstudentene ved Internasjonale Studier på Høgskolen Innlandet har denne høsten deltatt i et prøveprosjekt der de har etablert studentbedrifter i emnet «Krig, fred og fredsbygging» og jobbet entreprenørielt med oppdrag fra arbeidslivet.

SB HINN Des22

Oppdrag fra fremtidig arbeidsliv

Studentene fikk oppdraget utlevert i slutten av oktober og har hatt i underkant av 7 uker til å skaffe innsikt i problemstillingen, finne en løsning og forberede presentasjon. 4 mentorer fra arbeidslivet deltok i oppstarten, presenterte sin bedrift og sitt virke, før de ga studentene et oppdrag som de ønsket innspill på.

Stine Bosheim fra Peace Research Institute of Oslo (PRIO) utfordret studentene på å utvikle nye ideer knyttet til Norges nye nasjonale handlingsplan for Kvinner, fred og sikkerhet. Sophie Danielsen ved Norwegian Centre for Conflict Resolution (NOREF) ville ha nytenkende forslag på hvordan gjennomføre forhandlinger mellom Serbia og Kosovo. Oppdraget fra Astrid Folkedal Kraidy og Nansen Fredssenter handlet om bruken av fredssenterets dialogmetodikk i nasjonale naturforvaltningskonflikter. Lene Espelund, frilansanalytiker for Leger uten Grenser og seniorrådgiver ved Politiet, ønsket innspill på hvordan forebygge radikalisering og ekstreme holdninger blant unge.

Hva har entreprenørskap med krig og fred å gjøre?

Innovatører trengs overalt, også innen freds- og konfliktvitenskapen. Å komme med forslag til nye løsninger eller videreutvikling av eksisterende løsninger er helt essensielt for dette fagfeltet. Eksempelvis er forbedring av forhandlingsprosesser, gjennom videreutvikling av verktøyer og ‘best practices’ nødvendig for å kunne løse stadig mer komplekse konflikter. Nye forslag til løsninger på langvarige, fastlåste konflikter krever også evne til å tenke utenfor boksen og tørre å bevege seg ut av komfortsonen.

SB HINN Studenten

En annen form for nytenking er å identifisere og engasjere nye aktører eller omgivelser som i sin tur virker positivt inn på konfliktdynamikken. Å bruke eksisterende konflikthåndteringsverktøy på en ny måte eller i en ny kontekst, er også innovasjon.

Studentene har i løpet av emnet fått korte foredrag blant annet om hvordan jobbe innovativt, kreativt og studentaktivt, om samarbeid og om viktigheten av innsikt. De har fått øvelser som reflekterer tematikken og deretter implementert kunnskapen direkte i arbeidet med oppdraget og studentbedriften. Bedriftene har også fått veiledning med mentorene i løpet av perioden.

Utenriksdepartementet vil møte studentbedriftene

Studentene ved Høgskolen Innlandet har fått en unik og annerledes mulighet til å jobbe entreprenørielt med sitt fagfelt. De har knyttet kontakter og bygget nettverk i forbindelse med utarbeidelsen av en løsning, samtidig som prosessen har gitt nyttige verktøy som er relevante for fremtidig karriere.

Prosjektet har allerede skapt positive ringvirkninger, som at to av studentbedriftene er blitt spurt om å presentere sine løsninger for Utenriksdepartementet, som er ansvarlig for utviklingen av «Nasjonal Handlingsplan for Kvinner, fred og sikkerhet». Mentoren til ytterligere to studentbedrifter har luftet muligheten for å presentere løsningene for en samarbeidsgruppe mellom Politiet og kommuner i Innlandet, der målet er å forebygge radikalisering og ekstremisme blant unge.

Vi vil gratulerer modige studenter som ble med på dette prøveprosjektet og ser frem til å fortsette samarbeidet med Høgskolen Innlandet om innovative studentbedrifter.