Fremtidens fredspris

UEI illustrasjon 2022

av Ingrid Bergemillom, rådgiver i Ungt Entreprenørskap Innlandet

Fredag 7. oktober kunngjøres vinneren av Nobels fredspris, og i år er Ungt Entreprenørskaps søsterorganisasjon, JA Worldwide, blant de nominerte. Ungt Entreprenørskap (UE) jobber for at elever og studenter skal utvikle kreativitet, skaperglede og tro på seg selv gjennom entreprenørskapsprogrammer i utdanningen. Fredsprisnominasjonen gir oss en ypperlig anledning til å belyse en dimensjon av UEs arbeid som kanskje har vært underkommunisert så langt. Ved å lære de unge om viktigheten av innovasjon, problemløsning, bærekraft, inkludering og samfunnsmessig stabilitet gjør vi den nye generasjonen i stand til å bygge et bærekraftig og fredelig samfunn.

Fred er nemlig ikke bare fravær av krig. Fred er også holdninger, institusjoner og strukturer som bygger og støtter opp under et samfunn. Tilgang på like økonomiske muligheter er avgjørende for å bygge et fredfullt samfunn. Det er bredt dokumentert at urettferdig fordeling av ressurser, korrupsjon, ekskludering fra arbeidsmarked og arbeidsledighet er opphav til konflikt verden over.

Innovative entreprenører spiller en sentral rolle i en levende privat sektor – og i å bygge våre samfunn. De skaper arbeidsplasser og økonomiske muligheter. For å beskytte sin virksomhet mot ustabilitet som følge av konflikt, er de ofte effektive fredsmeglere. De er pådrivere for endringsprosesser og sentrale forsvarere av et fungerende og rettferdig byråkrati som gir livsgrunnlag for et blomstrende næringsliv. Alt dette er verdifulle bidrag til fredens økosystem.

JA Worldwide og UE er med på å bygge morgendagens næringsliv ved å utdanne innovative entreprenører som tar samfunnsansvar. Vi gir barn og unge verktøy til å se muligheter og gjøre noe med dem. Vi skaper også samhandlingsarenaer mellom skole og arbeidsliv, og setter de unge i enda bedre posisjon til å skape endring. Når våre deltakere etter hvert går ut i jobb, enten som en del av privat sektor eller det offentlige, er det med disse verdiene og egenskapene i verktøykassa.

Vi er stolte og ydmyke over å ha havnet i selskap med andre verdige nominerte som bidrar til en mer fredelig verden. En fredspris til unge entreprenører, verden over, vil være fremtidens fredspris.

Innovatører trengs overalt – også for å bygge fred!