Ellen Thørud er ny styreleder i Ungt Entreprenørskap Innlandet

På årsmøtet til Ungt Entreprenørskap Innlandet torsdag 30. mars ble Ellen Thørud fra Moelven-konsernet valgt som ny styreleder.

Ellen Thorud

Valg av nytt styre

Ellen Thørud er digitalansvarlig i Moelven-konsernet og har vært styremedlem i UE Innlandet i 2 år. Nå ser hun fram til å tre inn i ny rolle som styreleder.

"Ungt Entreprenørskap Innlandet bidrar sterkt til å motivere til skaperglede og bygge entreprenørskapkompetanse hos unge mennesker i fylket vårt. Det er samfunnsnyttig. Og det betyr mye for den enkelte elev og student. Jeg ser frem til å fortsette å ha en aktiv rolle i Ungt Entreprenørskap Innlandet, nå som styreleder, sammen med et svært kompetent styreteam og en fremoverlent organisasjon."
Ellen Thørud, ny styreleder i UE Innlandet

Camilla Lindgren ble valgt inn som nytt styremedlem. Hun er kvalitetssikringsleder i Nammo Raufoss AS. Ingeborg Amundrud fra lærerutdanningen ved Høgskolen i Innlandet ble gjenvalgt for 2 nye år.

Det ble også valgt inn et nytt varamedlem; Jan Egil Melby fra Klosser Innovasjon tok over vervet fra kollega Ida Maria Huse Gulbrandsen. Henning Holmbakken fra Lillehammer-regionen Vekst ble gjenvalgt som varamedlem.

Takk for innsatsen

Årsmøtet takket av Arild Halvorsen som har vært styreleder de siste to årene.

Arild Halvorsen

Halvorsen kom inn i 2021 da Ungt Entreprenørskap Innlandet fortsatt var en ganske ny etablering, etter fusjonen mellom UE Oppland og UE Hedmark i 2020, og har vært med på en positiv utvikling av organisasjonen. Fra en krevende situasjon der vi stod midt i en pandemi, er vi i dag tilbake i normal drift og med svært gode aktivitetstall på de prioriterte programmene.

Tusen takk for innsatsen for Ungt Entreprenørskap Innlandet!

Styret i UE Innlandet fra 2023

Etter årsmøtet i 2023 består styret i Ungt Entreprenørskap Innlandet av følgende personer:

  • Ellen Thørud, Moelven-konsernet, styreleder
  • Vibeke Isachsen, Valdres næringshage
  • Ingrid F. Gardset, Dyrk Mølle
  • Ingeborg Amundrud, Høgskolen i Innlandet
  • Paal Morken Andersen, Innlandet fylkeskommune
  • Christian Fjestad, SpareBank 1 Østlandet
  • Camilla Lindgren, Nammo
  • Jan Egil Melby, Klosser Innovasjon (varamedlem)
  • Henning Holmbakken, Lillehammerregionen Vekst (varamedlem)