Elever i Torpa utvikler SMARTere energiløsninger for framtida

6. trinn ved Torpa barne- og ungdomsskole har gjennomført programmet SMART, med fokus på energi. I SMART skal elevene jobbe sammen med å identifisere problemer, jakte på nye ideer og utvikle kreative løsninger. Gjennom samarbeid med Eidsiva har Ungt Entreprenørskap Innlandet laget en versjon av programmet som handler om smartere energibruk.

SMART Torpa jan 2021 9

Samarbeid med Eidsiva

Eidsiva samarbeider med UE for at elever i barneskolen kan få lære om energi på en morsom måte, samt tenke ut nye og kreative ideer til hvordan vi kan redusere energiforbruket vårt.

Hva er SMART?

SMART er et idéverksted for mellomtrinnet, som ofte gjennomføres over tre skoledager. På første dag har Ungt Entreprenørskap en oppstartsøkt med fokus på energi og kreativitet. I Torpa hadde elevene jobbet godt med temaet på forhånd, og kunne dermed reflektere rundt fordelene og ulempene ved ulike energikilder. Klassen hadde også fått i hjemmelekse å legge merke til små og store problemer i sin hverdag knyttet til energi. Dette jobbet de videre med for å finne nye, smarte løsninger. Oppdraget var nemlig å lage oppfinnelser som reduserer energibruk, øker fornybar produksjon eller lagring av energi, og som de tenkte ville være en del av deres hverdag i 2050.

SMART Torpa jan 2021 ITHB prototype

Et viktig element i SMART er at elevene også skal jobbe kreativt med å lage en modell av ideen sin. Dette skjer på den andre dagen, og elevene i Torpa bygget flotte prototyper av ulike materialer de hadde samlet på forhånd. De skulle også finne fem faktaopplysninger for å forklare hvorfor dette var en god idé.

Energismarte ideer

På den tredje og siste dagen er det klart for at elevene skal få presentere oppfinnelsene sine. Ofte vil Ungt Entreprenørskap ha med representanter fra det lokale næringslivet som kan høre på elevenes presentasjoner og gi tilbakemeldinger til gruppene. I Torpa var klassetrinnet under invitert til denne økta. Dermed fikk også de en spennende innføring i temaet energi, og de hadde gode spørsmål til elevene i klassen over.

Elevene i Torpa har tydelig fått med seg at det ligger et stort potensial i solenergi, og flere av ideene tok utgangspunkt i dette. Støvsuger, hushjelprobot, ytterjakke og nødbatteri som kan brukes når strømmen går, var noen av produktene som de så for seg kan samle og/eller driftes ved hjelp av solenergi. En flyttbar vindturbin var et annet godt forslag, og én gruppe så for seg helt nye transportmuligheter i 2050, nemlig et elektrisk kjøretøy som kan gå både til lands, til vanns og i lufta!

God og kreativ læring gjennom SMART

Lærerne var godt fornøyd med opplegget, og syntes det var en god kobling mellom temaet energi og oppfinneroppgaven.

"Elevene var veldig ivrige, og det var tydelig at de likte denne måten å jobbe på. Det var fint å jobbe med temaet energi på en kreativ måte."
Rakel Godager Hvalsengen, lærer for 6. trinn ved Torpa barne- og ungdomsskole
"Elevene var veldig oppfinnsomme, og de kom på mange gode ideer. Selv de gruppene som sto litt fast på starten klarte å komme på nye, gode ideer på egen hånd og fikk laget prototyper."
Siri Benstigen, lærer for 6. trinn ved Torpa barne- og ungdomsskole

Brobyggeren UE

Ungt Entreprenørskap skal være en brobygger mellom utdanning og arbeids- og næringsliv. SMART er et godt eksempel på hvordan dette kan gjøres. I SMARTere energi er Eidsiva samarbeidspartner og har dermed fått fokus på et tema som er viktig for bedriften. Gjennom SMART får elevene kunnskap, samtidig som de får øvd på kreativitet og samarbeid. I tillegg kan arbeids- og næringsliv delta når elevene skal presentere oppfinnelsene sine.

Ta kontakt med Ungt Entreprenørskap Innlandet om du ønsker mer informasjon om gjennomføring av programmet SMART i Innlandet.