De som gjør den viktigste jobben

Spidsbergseter 2021 felles

Endelig ble det igjen mulig å arrangere samling for entreprenørskapslærerne i Innlandet, etter to år med kun digitale møteplasser! 40 lærere fra både ungdomsskole og videregående skole har i to dager delt, diskutert og fått ny inspirasjon på Spidsbergseter.

Lære av hverandre

Vi får alltid tilbakemeldinger på at det som lærerne setter aller mest pris på ved slike samlinger, er diskusjonene og de gode samtalene. Derfor var det satt av god tid til å dele praksis og utveksle erfaringer. Fra Ungt Entreprenørskaps side var det lagt opp til å diskutere idéfase, gruppesammensetning, vurdering, motivasjon og konkurranser. Noen kreative øvelser ble også delt, og lærerne ble utfordret på noe av det samme som elevene må levere på – nemlig å lage videopitch!

Didrik YSI

Bærekraft og unges muligheter

Tre eksterne innledere var invitert på lærersamlingen for å gi lærerne faglig påfyll og inspirasjon. Først ut var Didrik Strøhm fra Young Sustainable Impact (YSI). Han snakket om bærekraft, om sin erfaring med å jobbe i en organisasjon som YSI og om unges muligheter i det grønne skiftet.

Didrik var opptatt av at vi må avmystifisere bærekraftsmålene. I stedet for å være så fokusert på å koble elevenes ideer og prosjekter mot bestemte bærekraftsmål, bør vi forenkle og rett og slett bare spørre oss selv om hva som gjør verden bedre.

C Moksnes

Samfunnstrender og innovasjon

Cathrine Moksnes er merkevarebygger og trendkurator, og hun tok for seg noen av de store samfunnstrendene og hva disse betyr for lærere og elever som jobber med entreprenørskap. Hvordan treffer vi blink med ideene våre, og hva skal til for å bli sett og hørt?

Hun var innom flere temaer som tillit, maktstrukturer, åpenhet og det å gjøre en forskjell. Et viktig budskap var at vinnerne i dagens marked er de som virkelig kjenner kundene sine. Da må man ha dialog med kundene og lage produkter som gjør en forskjell for folk.

En hyllest til lærerne

Til slutt hadde Per Christian Hoveødegård et innlegg der han med utgangspunkt i sin egen personlige historie fortalte om lærerens betydning for enkeltelevene og hvordan noen få utløsende ord kan bli husket for alltid. Han pekte også på viktigheten av å tilby mer praktisk orientert undervisning. «Dere gjør den viktigste jobben» var hans klare melding til lærerne i salen. Vi i Ungt Entreprenørskap Innlandet er selvsagt helt enig i dette!

Takk til deltakerne på samlingen for gode innspill og entusiastisk deltakelse! Vi gleder oss allerede til neste samling!

Samarbeid