Bygg en bro!

Vi sier ofte at Ungt Entreprenørskap har en brobyggerrolle. Vi skal være en brobygger mellom utdanning og næringsliv – men hva betyr egentlig det?

6

Å bygge bro handler om å skape forbindelser, kontakter, større forståelse mellom ulike grupper, økt kunnskap om andre. Når vi i UE sier at vi ønsker å være en brobygger, så betyr det blant å skape kontakt mellom elever og arbeidslivet i Innlandet, slik at de kan forstå det bedre, kan bruke det for å lære og utvikle seg, og kan bli kjent med de mulighetene som finnes for etter at en er ferdig med skole og utdanning.

Lære ved å gjøre

UEs brobyggerrolle handler også om å bygge bro mellom teori og praksis. Når du driver ungdomsbedrift, lærer du ved å gjøre. Teorien er et verktøy som skal hjelpe deg med det du faktisk skal utføre, og dermed ser du også hvorfor teorien trengs og hvordan den kan brukes. På denne måten bygges en bro fra teorien over til det virkelige livet, men også en bro tilbake fordi du oppdager teoriens relevans og betydning. Det er noe av det som er så fint med broer – trafikken går som regel begge veier!

Bygg en bro!

Når vi i Ungt Entreprenørskap bygger broer, handler det altså om brobygging i overført betydning. Men vi tenker også at fysiske broer symboliserer nettopp dette, og en fysisk bro handler egentlig om mye av det samme – nettopp å skape trygge og robuste overganger, å forbedre og forenkle samhandling og kontakten mellom folk og områder.

Derfor har vi laget en utfordring til elevene som deltar på Fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter i Innlandet 2021. Bygg en bro i løpet av mesterskapsdagen! Dere velger selv hvordan dere vil gjøre det, og hvilke materialer dere vil bruke. Dere kan gjøre dette så stort eller smått som dere selv ønsker. Bruk tiden dere har innimellom andre aktiviteter i dag, og slipp kreativiteten løs!

Innlevering

Før dere går for dagen, laster dere opp enten et bilde eller en video av deres bro HER. I tillegg lager dere en kort forklaring på hva broen symboliserer for dere: På hvilken måte kan din ungdomsbedrift bygge broer? Hva bygger dere bro mellom/over/til/for?

Premie

Og ja, det finnes en premie! Premien er på 1500 kroner, og vi kårer vinnerbidraget mandag 22. mars.