Årsmøte i Ungt Entreprenørskap Innlandet

Årsmøtet i Ungt Entreprenørskap Innlandet ble avholdt fredag 8. april. Tre nye representanter ble valgt inn i styret.

Årsmøtet ble ledet av styreleder Arild Halvorsen. Han ble valgt for 2 år i 2021, og sitter dermed som styreleder i ett år til.

Styremedl ut UEI

Takk for innsatsen

Hilde Tveiten Døvre, Sissel Opshaug og Ole Inge Gjerald ble takket for sin innsats i styret. Spesielt må nevnes at Hilde Tveiten Døvre har vært i styret for UE Innlandet/UE Oppland i totalt 7 år, og i 3 av disse som styreleder for UE Oppland.

En stor takk til alle tre for det de har brakt med seg til UEs arbeid gjennom engasjement, interesse, nettverk og kompetanse.

Nye styremedlemmer

Christian Fjestad fra SpareBank 1 Østlandet var på valg og ble gjenvalgt for nye to år.

Vibeke Isachsen, Ingrid Gardseth og Paal Morken Andersen ble valgt inn som nye styremedlemmer.

Styremedl nye2022 UEI

Ingrid F. Gardseth er gründer og grunnlegger av Dyrk Mølle på Tynset. Tidligere kufjøs på garden er ombygd til Mølle, og byggprodukter leveres til restauranter og lokalmatutsalg, samt til dagligvare via Rørosmat. Ingrid er klinisk ernæringsfysiolog og har også en master i matvitenskap fra NMBU.

Vibeke Isachsen har tatt med seg familien og flyttet tilbake til Valdres, som hun kommer fra opprinnelig. Hun jobber nå som digital tjenestedesigner i Valdres næringshage i tillegg til egen konsulentvirksomhet. Hun har utdanning og økonomi i entreprenørskap fra BI, og har lang erfaring med innovasjon og nyskaping innen digitale prosjekter.

Paal Morken Andersen er enhetsleder for skoleutvikling i Innlandet fylkeskommune. Han jobber tett opp mot de videregående skolene i fylket og kan bidra til å skape enda bedre kontakt og mer aktivitet der. Paal Morken Andersen har tidligere vært styremedlem i Ungt Entreprenørskap Hedmark.

Styret i Ungt Entreprenørskap Innlandet

Etter årsmøtet i 2022 består styret av følgende personer:

Arild Halvorsen, Fabelaktiv (styreleder)
Vibeke Isachsen, Valdres næringshage
Ingrid F. Gardseth, Dyrk Mølle
Ingeborg Amundrud, Høgskolen i Innlandet
Paal Morken Andersen, Innlandet fylkeskommune
Ellen Thørud, Moelven
Christian Fjestad, SpareBank 1 Østlandet

Varamedlemmer:
Ida Marie Huse Gulbrandsen, Klosser Innovasjon
Henning Holmbakken, Lillehammer-regionen Vekst