20 år med elevbedrifter

Nord-Aurdal ungdomsskole i Valdres kan i år feire 20-årsjubileum for arbeidet med elevbedrifter. Nå er årets 9.-klassinger i gang med å utvikle ideer til bedriftene sine.

Elevbedrifter ved Nord-Aurdal u.s. 2020
Elevene ved NAUS gleder seg til å drive elevbedrift!

Ungt Entreprenørskap skal være en brobygger mellom skolen og arbeids- og næringsliv, og ved Nord-Aurdal ungdomsskole har de god erfaring med å involvere lokale bedrifter og andre aktører for å inspirere elevene. Tidligere denne uken fikk de besøk av Hilde Tveiten Døvre fra Valdres næringshage som kom med gode innspill til hvordan elevbedriftene kan komme på gode forretningsideer. Kristina Gyllensvärd og Eivind Dølerud fra Fagernes Landhandel tok et avbrekk i en travel hverdag for å bidra med sine kunnskaper om bedriftsetablering. Elevene fikk mange gode tips og kanskje også noen hint om hvilke utfordringer som kan oppstå og hvordan man kan løse disse.

Hilde Tveiten Døvre fra Valdres næringshage

I tiden som kommer skal elevene klekke ut gode bedriftsideer, de skal organisere seg i grupper og fordele roller i bedriften, og de skal fram mot sommeren komme så langt som mulig med å få realisert ideene sine. For alle som er interessert i å se hva unge Valdres-innovatører kan få til, blir det mulig å besøke elevbedriftene på stand i Fagernes sentrum senere på våren.