Ungdomsbedrift i Innlandet

Ungt Entreprenørskap Innlandet bistår alle videregående skoler i fylket med gjennomføring av Ungdomsbedrift.

UE Innlandet aug23 2

Vårt tilbud inkluderer følgende:

  • Oppstartsøkt/kick-off med idéworkshop
  • Idélab: Ungdomsbedriftene presenterer ideene sine og får tilbakemeldinger fra et panel bestående av representanter fra arbeids-/næringsliv.
  • Registreringshjelp
  • Mesterskapsforberedelse
  • Skole-/regionmesterskap i samarbeid med lokal arrangør
  • Nettverkssamling for lærere
  • Lærerkurs og -veiledning
  • Fylkesmesterskap
  • Avviklingshjelp og attest

Årshjul for UB-arbeid i Innlandet

Arshjul vgs Innlandet 2023 24

Digitale ressurser

For elever: UB-løypa

For lærere: Lærerportalen