Kontaktpersoner

I oversikten under ser du hvilken UE-rådgiver som har oppfølgingsansvar for de ulike videregående skolene i Innlandet.

UB Innlandet aug23