Kontaktpersoner

I oversikten under ser du hvilken UE-rådgiver som har oppfølgingsansvar for de ulike videregående skolene i Innlandet.

Erik Lundgård slutter i UE Innlandet til jul i 2022. Inntil hans etterfølger er på plass (ca 1. mars 2023) kan forespørsler fra de aktuelle skolene sendes til innlandet@ue.no

UB Innlandet revdes22