Ungdomsbedrift i Innlandet

Ungt Entreprenørskap Innlandet bistår alle videregående skoler i fylket med gjennomføring av Ungdomsbedrift.

UE Innlandet aug23 2

Vårt tilbud inkluderer følgende:

 • Oppstartsøkt/kick-off (eventuelt med idéworkshop)
 • Idélab:
  Ungdomsbedriftene presenterer ideene sine og får tilbakemeldinger fra et panel bestående av representanter fra arbeids-/næringsliv.
 • Registreringshjelp
 • Mesterskapsforberedelse
 • Skole-/regionmesterskap i samarbeid med lokal arrangør
 • Nettverkssamling for lærere
 • Lærerkurs og -veiledning
 • Fylkesmesterskap
 • Avviklingshjelp og attest

Årshjul for UB-arbeid i Innlandet

Arshjul vgs Innlandet 2023 24

Digitale ressurser

For elever: UB-løypa

For lærere: Lærerportalen