Kategorier og kriterier

Det blir fem konkurransar på årets elevbedriftsmesse. Juryane gjennomfører samtale/intervju med elevbedriftene på stand.

 1. Beste team
 2. Beste kundeoppleving på stand
 3. Beste grønne entreprenør
 4. Nyskapingsprisen
 5. Beste elevbedrift

1. Beste team

Juryen vil vurdere ut fra følgende kriterier:

 • Elevbedriften har fordelt oppgaver ut fra talent, egenskaper og ønsker om personlig utvikling.
 • Elevbedriften reflekterer godt om hvordan de har fungert sammen, og har iverksatt tiltak for å utvikle godt samarbeid og arbeidsmiljø.
 • Elevbedriften reflekterer godt rundt hva man har lært gjennom samarbeidet i elevbedriften.


2. Beste kundeoppleving på stand

Prisen tildeles en elevbedrift som gir en god opplevelse til besøkende, basert på følgende kriterier:

 • Salgs- og presentasjonsteknikk, produktkunnskap og samspill.
 • Serviceinnstilling overfor kundene.
 • Markeds- og standmateriell er utformet på en bærekraftig måte, med tanke på gjenbruk og ombruk.
 • Utstillingen gir et godt inntrykk av bedriften, og det er samsvar mellom utstilling og forretningsidé.

3. Beste grønne entreprenør

Juryen vil vurdere ut fra følgende kriterier:

 • Elevbedriften bidrar til bærekraftig utvikling og tilbyr et produkt (vare/tjeneste) som skaper en mer miljøvennlig verden.
 • Elevbedriften bidrar til å løse ett eller flere av FNs bærekraftsmål.
 • Elevbedriften har tatt bevisste bærekraftige valg gjennom hele prosessen fra idé til produksjon og eventuelt salg (f.eks. bruk av råvarer, type emballasje, avfallshåndtering).
 • Elevbedriften har undersøkt at det er et marked for produktet.


4. Nyskapingsprisen

Juryen vil vurdere ut fra følgende kriterier:

 • Elevbedriften har en forretningsidé som er kreativ og nyskapende.
 • Elevbedriften har tatt utgangspunkt i et problem eller en utfordring, og ideen kan bidra til å skape forbedring, fornying eller forenkling i framtiden.
 • Elevbedriften har undersøkt at det er et marked for produktet (varen/tjenesten).

5. Beste elevbedrift

Juryen vil vurdere ut fra følgende kriterier:

 • Elevene har gode kunnskaper om elevbedriftens produkt og hvordan de skiller seg fra konkurrentene.
 • Elevbedriften har markedsført seg på en god og tydelig måte.
 • Elevbedriften fremstår som ett team, og med tydelig ansvarsfordeling.
 • Elevbedriften har god kunnskap om de ulike fasene i å drive elevbedrift.
 • Elevene er bevisste på hva de har lært av å drive elevbedrift.
 • Elevbedriften har god orden i økonomien sin.
 • Elevene kan forklare hvordan elevbedriften har jobbet med bærekraftsmålene.