Elevbedriftsmesse Nord-Gudbrandsdal 2024

RM EB N Gdal 2024

Interkommunalt politisk råd Nord-Gudbrandsdal inviterer til årets elevbedriftsmesse fredag 19. april.

Elevbedrifter fra ungdomsskolene i regionen deltar på arrangementet som foregår på Nord-Gudbrandsdal vgs/Otta kulturhus.

Alle er hjertelig velkommen til å bli kjent med framtidas skaperkraft i Nord-Gudbrandsdal. Åpen messe mellom 10.30 og 12.30.