Ideell UB, Hamar katedralskole

Ideell UB jobber med design og produksjon av bærekraftige bagger i gjenbrukstekstiler av høy kvalitet basert på godt håndarbeid.

Ideell UB kommer fra Hamar katedralskole og representerer Innlandet på NM.

Ideell UB ble dannet for å bidra til det grønne skiftet, gjennom et godt produkt; bagger. Baggene er basert på tekstiler som allerede er i omløp, og er derfor ekstremt lite ressurskrevende. Resten av materialene til baggene er kjøpt hos lokale bedrifter. Dette gir forbrukerne et alternativ til «fast fashion», og gjør at de kan handle bærekraftig og selv være del av det grønne skiftet. Ettersom stoffene er gjenbrukstekstiler, blir ingen bagger helt like. Dette skaper et unikt og attraktivt produkt for kunden. Likevel har de samme utforming, og samme kvalitetsgrunnlag basert på godt håndarbeid, smarte løsninger, og håndplukkede tekstiler.

"Det er for få bedrifter som klarer å forene fashion og bærekraft på en måte som møter industriens behov – og her så vi en mulighet!"
Ideell UB

På NM deltar Ideell UB i følgende kategorier:

 • Beste forretningsplan/-modell
 • Beste markedsføring
 • Beste videopitch
 • Beste bærekraftige stand
 • Beste samarbeid med næringslivet
 • Størst verdiskapingspotensial
 • Best in business
 • Beste HR-bedrift

Deltakere i bedriften

Ideell UB består av 7 elever på vg3 kunst, design og arkitektur:

 • Erik Haaland Elton
 • Ognjen Drageljevic
 • Ferdinand Balder Jaggi
 • Mathilde Refshaugen Nørup
 • Amina Rinstand Wiik
 • Vilde Haugen Gjems
 • Aisha Røste

Kontaktpersoner

Erik Haaland Elton, daglig leder i Ideell UB, epost: erikhaalandelton@gmail.com , tlf.: 90260149

Karl Sem-Johansen, ansvarlig lærer, epost: karsem@innlandetfylke.no , tlf.: 94028079

Kontaktperson i Ungt Entreprenørskap Innlandet:
Karin Rønning, daglig leder, karin.ronning@ue.no, tlf. 48006578

Sosiale medier

Følg Ideell UB på Facebook og Instagram.

Ideell UB Innlandet