Rep & Salg UB, Storsteigen vgs

Rep & Salg UB er en ungdomsbedrift som tar imot hesteutstyr og andre lærprodukter til reparasjon og vedlikehold. I tillegg produseres det belter og hovskraper av brukte hestesko. Elevene ønsker å jobbe for et mer bærekraftig lokalt hestesamfunn.

Rep & Salg UB tilbyr reparasjon og vedlikehold av hesteutstyr og ønsker med dette å presentere et alternativ til unødvendig kasting av slikt utstyr. Med kvalitetssikret vedlikehold vil de også bidra til å forebygge skader og ulykker forårsaket av dårlig eller ødelagt utstyr. De har en tydelig bærekraftsprofil, med fokus på kvalitet, holdbarhet og gjenbruk.

"Vårt fokus er: Fix før forbruk!"
Rep & Salg UB

På NM deltar Rep & Salg UB i følgende kategorier:

  • Beste videopitch
  • Beste forretningsplan/-modell
  • Beste markedsføring
  • Beste regnskap
  • Beste yrkesfaglige bedrift
  • Beste bærekraftige stand
  • Bærekraftprisen
  • Beste innovative vare/tjeneste
  • Beste HR-bedrift

Rep & Salg UB består av fem elever ved naturbrukslinja på Storsteigen vgs: Stella Dahle Meland, Runa Steffensen, Agnes Berglund Rødås, Ingrid Bråten Aarskog og Amalie Karlsen Lie.

Kontaktpersoner

Stella Dahle Meland, daglig leder i Rep & Salg UB, epost: stella.dahle.meland@gmail.com, tlf.: 46950653

Hilde Orkelbog Madland, ansvarlig lærer, epost: hilmad@innlandetfylke.no, tlf.: 41631453

Karin Rønning, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Innlandet, karin.ronning@ue.no, tlf. 48006578

Sosiale medier

Følg Rep & Salg UB på nettsiden deres, samt på Instagram og Facebook.

18