Bonderekrutten UB, Jønsberg vgs

Bonderekrutten UB ønsker å bedre barns kunnskap om dyra på gården og jobber derfor med å utvikle en digital læringsplattform.

De fire elevene fra naturbruk på Jønsberg vgs vil formidle kunnskap gjennom en filmserie på tre korte filmer om ku, gris og sau, med tilhørende oppgaver. Filmene med oppgaver utgjør en helhetlig læringsplattform som de planlegger å selge til barnehager i Norge. I tillegg til læringsplattformen vil ungdomsbedriften også arrangere gårdsbesøk.

"Vi opplever at barn som vokser opp i dagens samfunn kan lite om norske husdyr, og hvor maten vi spiser kommer fra. Gjennom vår digitale læringsplattform ønsker vi å øke denne kunnskapen hos barn."
Bonderekrutten UB

På NM deltar Bonderekrutten UB i følgende konkurranser:

  • Beste ungdomsbedrift
  • Beste forretningsplan/-modell
  • Beste videopitch
  • Beste markedsføring
  • Beste yrkesfaglige bedrift
  • Jord-fjord-bord-prisen
  • Beste bærekraftige stand
  • Størst verdiskapingspotensial
  • Beste HR-bedrift

Bonderekrutten UB består av Ane Lindstad, Alice Boersma, Sigrid Flagstad og Eline Lium Fougner.

Kontaktpersoner

Ane Lindstad, daglig leder i Bonderekrutten UB, epost: anelindstad@icloud.com, tlf.: 95890366

Erik Enger, ansvarlig lærer, epost: erkeng@innlandetfylke.no, tlf.: 95826292

Karin Rønning, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Innlandet, karin.ronning@ue.no, tlf. 48006578

Sosiale medier

Følg Bonderekrutten UB på nettsiden deres, samt på Facebook og Instagram.

Innlandet Bonderekrutten UB 1