Bee og logisk UB, Jønsberg vgs

Bee og logisk UB jobber med å fremme det biologiske mangfoldet ved å legge til rette for pollinerende insekter. Bedriften sår kantsoner og produserer store insektshotell.

Bee og logisk UB kommer fra Jønsberg vgs, som ligger i Stange kommune, og representerer Innlandet på NM.

Pollinerende insekter er nødvendig for at planter som blomstrer kan formere seg. 75% av alle matavlinger og 90% av alle ville blomstrede planter er derfor avhengig av de pollinerende insektene. De er en nøkkelart i økosystemene våre, og er viktige for både matproduksjon og for bøndene. Dette sier ganske mye om hvor viktig det er å ta grep og gjøre enkle tiltak. Dette har Bee og logisk UB lyst til å gjøre noe med, og deres forretningsidé er derfor å så pollinerende soner for insekter og å produsere insektshotell.

Bee og logisk UB lager insektshotell i litt større skala som for eksempel kan plasseres på landbrukseiendommer og rundt i kulturlandskapet. Hotellene er laget av gjenbruksmaterialer som hentes på Sirkula gjenvinningsstasjon. Bedriften tilbyr også å så kantsoner for bøndene, noe som er lønnsomt både for bonden og for det biologiske mangfoldet.

På NM deltar Bee og logisk UB i følgende konkurranser:

 • Beste yrkesfaglige bedrift
 • Bærekraftprisen
 • Beste bærekraftige stand
 • Jord-fjord-bord-prisen
 • Best in business

Deltakere i bedriften

Bee og logisk UB består av 6 elever som går vg2 landbruk og gartnernæring ved Jønsberg vgs:

 • Amund Eid
 • Jarl Heier
 • Leah Emilie Glorud
 • Tuva Fjøsne
 • Lone Agnethe Røise
 • Trine Frisli Fjøsne

Kontaktpersoner

Amund Eid, daglig leder i Bee og logisk UB, epost: amund.eid@icloud.com , tlf.: 48073493

Erik Enger, ansvarlig lærer, epost: erkeng@innlandetfylke.no , tlf.: 95826292

Kontaktperson i Ungt Entreprenørskap Innlandet:
Karin Rønning, daglig leder, karin.ronning@ue.no, tlf. 48006578

Sosiale medier

Følg Bee og logisk UB på Facebook og Instagram..

Insektshotell Bee og Logisk UB