Årsmelding 2023: Innlandet

Daglig leder har ordet

Oppsummering av 2023 ved Karin Rønning, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Innlandet

Karin Ronning

2046 elever i Innlandet har gjennomført Elevbedrift i 2023. Dette tallet tilsvarer 47 % av et elevkull. Innlandet er blant de beste fylkene i landet på prosentvis deltakelse i elevbedriftsprogrammet. Dette betyr at vi har engasjerte lærere som ser verdien i å utvikle framtidsrettede kompetanser hos elevene sine.

Vi må i enda større grad se og verdsette disse fantastiske lærerne. I 2023 fikk vi en ekstra anledning til å løfte frem den formidable innsatsen som lærerne gjør, da lærerteamet ved Vang barne- og ungdomsskule, med koordinator Lisbeth Engebretsen i spissen, ble kåret til Årets entreprenørskapslærer i Norge!

Prisen ble delt ut av forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch under Virkes årskonferanse i november. Dette var en flott anerkjennelse til en skole som har jobbet dedikert og nyskapende med å forme fremtidens verdiskapere. I UE Innlandet er vi stolte og begeistret over at vår kandidat nådde helt opp i en viktig og prestisjetung kåring! Prisen gir oss også en anledning til å understreke viktigheten av at Ungt Entreprenørskap fins i hele landet, slik at vi kan være til stede for elever og lærere uansett hvor de bor. Innlandet er et stort fylke, og rådgiverne i UE Innlandet tilbringer noen timer i bil, men vi har aldri vært i tvil om at vi skal ha det samme tilbudet overalt.

Vi ønsker også å takke samarbeidspartnerne våre fra arbeids- og næringsliv i Innlandet. Sammen bygger vi bro mellom skoleverdenen og samfunnslivet, og skaper et læringsmiljø som speiler virkelighetens utfordringer og muligheter.

Når vi reflekterer over 2023, ønsker vi ikke bare å fokusere på tall og resultater, men på de endringene vi har vært med på å skape i livene til unge mennesker. Det er dette vi brenner for, og det er dette som gir oss motivasjon til å stå på hver eneste dag for at flest mulig elever og studenter i Innlandet skal få delta i våre aktiviteter.

Høydepunkter i 2023

Innlandets kandidat kåret til Årets entreprenørskapslærer

Arets entreprenorskapslaerer 2023 1

Et av årets store høydepunkter i Innlandet var kåringen av Årets entreprenørskapslærer i Norge. Lærerteamet ved Vang barne- og ungdomsskule, med koordinator Lisbeth Engebretsen i spissen, gikk helt til topps i den nasjonale kåringen, og kunne motta prisen på Virkes toppledermiddag 15. november. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch delte ut prisen og Eli Belsheim tok imot på vegne av skolen.

Noen uker tidligere var Ungt Entreprenørskap Innlandet på besøk i Vang, med gladnyheten om årets entreprenørskapslærer i Innlandet, og dermed nominasjon til den nasjonale kåringen.

Vang kommune har hatt samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap siden 2019, og skolen har de siste fire årene jobbet med å finne sin modell for bruk av elevbedrift. Lærerteamet består av engasjerte og dyktige lærere som er opptatt av samarbeid, tverrfaglighet og tett involvering av lokalt næringsliv. Elevene får prøve, feile og lære, og blir veiledet i et trygt og utforskende læringsmiljø.

I den nasjonale kåringen la juryen i sin begrunnelse vekt på det systematiske arbeidet som skolen gjør med å involvere lokalsamfunnet i arbeidet med elevbedrifter, og hvordan de sammen klarer å skape begeistring for entreprenørskap. Den gode forankringen i kommunen, både politisk og i skoleledelsen, ble også løftet fram.

Juryen bestod av representanter fra Virke, Elevorganisasjonen og Ungt Entreprenørskap.


Økning i Ungdomsbedrift

944 elever er registrert som deltaker i en ungdomsbedrift i 2023. Tallet tilsvarer i overkant av 20 % av et årskull. Dette er et godt resultat, og en økning på nesten 9 % fra 2022, da tallet var 867.

Innlandet FM2023

I 2023 er det 21 videregående skoler som har registrerte ungdomsbedrifter (inkludert Røros, skole i Trøndelag som følges opp av UE Innlandet, og CREATE som er en privat videregående skole). En av disse, CREATE, er en ny skole som ikke har hatt ungdomsbedrifter tidligere.

Det er totalt 172 registrerte UB-er i kalenderåret 2023. Blant utdanningsprogrammene finner vi flest ungdomsbedrifter på studiespesialisering (50), naturbruk (25) og salg, service og reiseliv (18). UE Innlandet deltar i prosjektet «Ungdomsbedrift i landbruks- og matsektoren» som er finansiert av Landbruks- og matdepartementet (LMD). Målet er å styrke entreprenørskapsarbeidet innen naturbruk og restaurant- og matfag.

UE Innlandet har en ambisjon om å nå 26 % av et årskull innen 2026. For å få til dette er vi avhengig av et godt samarbeid med skoleeier, Innlandet fylkeskommune. I 2023 startet arbeidet med fornying av samarbeidsavtalen. Fylkeskommunen har også ambisiøse mål for entreprenørskapsarbeidet, og vi ser nå nærmere på hvordan vi kan jobbe tettere og mer målrettet sammen for å nå ut til skolene med UEs programmer.

Fylkesmesterskapet 2023 ble avholdt på Scandic Hamar 22. mars. 75 ungdomsbedrifter deltok. 70 jurymedlemmer var involvert i juryarbeidet, og de aller fleste av disse var fysisk til stede på arrangementet.


UEI 1

Stabilt høye tall for Elevbedrift

Innlandet har vanligvis høye deltakerantall i Elevbedrift, og vi er godt fornøyde med at vi opprettholder det høye nivået også for 2023. 2043 elever har gjennomført programmet, en svak økning fra 2022 da tallet var 2012.

52 skoler har hatt elevbedrifter i 2023 (inkl. to privatskoler), og det er registrert totalt 465 elevbedrifter. Skolene jobber med programmet som et tverrfaglig prosjekt, i arbeidslivsfag eller i valgfag. 43 av 46 kommuner i Innlandet har samarbeidsavtale med UE.

INNspire, UE Innlandets fylkesmesterskap for elevbedrifter, ble gjennomført for andre gang i 2023, med 26 deltakende elevbedrifter som ble kvalifisert gjennom lokale og/eller regionale messer. 20 jurymedlemmer fra lokalt arbeidsliv vurderte elevbedriftene i fem kategorier. Formålet med INNspire er å inspirere elevene til å tenke innovativt, og i tillegg til elevbedriftskonkurransene fikk de en kreativ oppgave som de jobbet med i løpet av dagen. Denne oppgaven gikk ut på å komme med framtidsrettede forslag til hva ungdomsklubbene kan tilby for at flere ungdommer skal benytte seg av dem.


Energi SMART Vaga 2023 GE

Godt samarbeid om EnergiSMART

Skoleåret 2022-23 var første år i prosjektsamarbeidet med Gudbrandsdal Energi. Samarbeidet går ut på å tilby en variant av SMART som fokuserer på energibruk og strømsparing. 14 skoler deltok dette skoleåret, noen med flere klasser.

Hver klasse som deltok, ble invitert til å sende inn den beste ideen til konkurransen om å bli Innlandets energiSMARTeste idé. Juryen, som bestod av representanter fra Gudbrandsdal Energi og UE Innlandet, mente at Solvang skole i Øyer hadde den beste ideen. De vant derfor premien som var en opplevelsesdag på Energisenteret og Hunderfossen.

Aktivitetstallet for kalenderåret 2023 er 608 elever. Dette er en nedgang fra året før, noe vi tror skyldes at flere skoler har valgt å ha gjennomføring på våren i skoleåret 2023-24.


Kristin Aldo

Satsing på høyere utdanning

UEs strategiplan er tydelig på at UE også skal jobbe med høyere utdanning, og UE Innlandet har, med støtte fra Sparebankstiftelsen, satt av en dedikert stilling til å jobbe med kartlegging og igangsetting av nye initiativ. I 2023 har det blitt startet studentbedrifter ved både Høgskolen i Innnlandet og NTNU Gjøvik, men omfanget er fortsatt langt mindre enn vi skulle ønske. Vi ser at det tar tid og mye ressurser å jobbe seg inn i høyere utdanning. Samtidig er det mange positive intensjoner, og det er satt i gang arbeid på flere områder som forhåpentligvis vil gi resultater i fremtiden. Eksempelvis er det satt i gang en prosess ved Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi for å få etablert et nytt tilvalgsemne i «Landbruksbasert studentbedrift». Om og når emnet kommer på plass, kan det velges av studenter både på Blæstad og Evenstad.

I 2023 har det også vært aktiviteter som innovasjonscamp og kick-off ved Spillskolen, Blæstad, Rena og i tilknytning til skogkonferansen på Elverum.

UE har fått et nytt tilbud i høyere utdanning – Innovasjon i praksis. Dette skal etableres som et tilbud det skal tas betaling for, og UE-ansatt som skal gjennomføre, må ha formell opplæring. Kristin Aldo i UE Innlandet har deltatt på denne opplæringen i 2023.

I 2023 er det opprettet fem kompetanseteam i UE, som skal jobbe med utviklingsoppgaver på tvers av organisasjonen. Kommunikasjonsteamet startet i januar som en pilot, og det fire andre ble etablert helt på tampen av året. UE Innlandet har fått en plass i kompetanseteamet for høyere utdanning.


Hakon Haugli Lasskogen Per Einar Dypvik 1 1

Læring for livet på Leder for en dag

Håkon Haugli Lasskogen fra Valdres vgs og Ane Lindstad fra Jønsberg vgs var to av de utvalgte ledertalentene som fikk teste ut en toppleders hverdag ved å delta på «Leder for en dag» i regi av Ungt Entreprenørskap Norge i begynnelsen av november. Håkon og Ane ble valgt ut på bakgrunn av sin innsats som daglig leder i hhv Valdresspillet UB og Bonderekrutten UB i skoleåret 2022-2023. Begge disse ungdomsbedriftene utmerket seg på Fylkesmesterskapet og gikk videre til NM.

«Leder for en dag» går ut på at unge ledertalenter fra hele landet får følge hver sin toppleder gjennom en hel arbeidsdag. Håkon Haugli Lasskogen ønsket å bli bedre kjent med miljøer som jobber med gründerskap og bedriftsbygging, og det var derfor en svært god match at han fikk skygge Per Einar Dybvik i Startup lab.

For Ane Lindstad var det Nova Spektrum som var arbeidsstedet denne dagen. Der tok hun følge med administrerende direktør Gunn Helen Hagen, og deltok på møter, prosjektarbeid, presentasjoner og befaring av opprigg til messe.


UE Innlandet aug23 2

Nye i stab og styre

UE Innlandet har tatt imot fire nye rådgivere i 2023:

Stian Daviknes startet opp i januar og fikk allerede i første halvår hovedansvaret for et av de største arrangementene våre, INNspire. Stian følger opp aktivitet i Lillehammer-regionen, samt Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten og Gran. Han har også koordineringsansvaret for grunnskole 8-10.

Janken Baalsrud er nytilsatt i Fjellregionen og har kontor på Tynset. Han startet opp i august, og kom raskt i gang med aktiviteter på skolene, samt planlegging av regionmesterskap som arrangeres i slutten av januar 2024. Janken følger opp aktivitet i de seks kommunene i Nord-Østerdalsregionen, samt Engerdal og Stor-Elvdal. I tillegg har han også ansvar for Røros i Trøndelag.

André Berntsen kom til UE Innlandet i august, og har sin base på Hamar-kontoret. Han har ansvar for å følge opp grunnskoleaktivitet i Hamar, Trysil og Åmot, samt vgs-aktivitet i Ringsaker og Stange. André har også fått koordineringsansvaret for grunnskole 1-7.

Kristin Aldo ble ansatt i vikariat da Ingrid Bergemillom skulle ut i permisjon. Kristin startet med noen dager overlapp med Ingrid før sommeren, og fikk også deltatt på nettverkssamlingen i Kristiansand. Hun begynte for fullt i august og har hatt ansvar for å følge opp aktiviteten i høyere utdanning.

Ellen Thorud

I tillegg til flere nye rådgivere fikk UE Innlandet også ny styreleder i 2023. Ellen Thørud fra Moelven hadde vært styremedlem i 2 år da hun tok over som styreleder i april.

https://www.ue.no/innlandet/nyheter/ellen-thorud-er-ny-styreleder-i-ungt-entreprenorskap-innlandet


Aktivitetstall i 2023

Innlandet Aktivitetstall til arsmelding