Til hovedinnhold

Kraftfulle spørsmål


Kraftfulle sporsmal

Hva er det?

Åpne spørsmål som gir svar og informasjon vi ikke har fra før. Målet er å unngå å bekrefte eksisterende kunnskap, være nysgjerrig og åpne opp innsiktsfeltet.

Start gjerne setningen med «hvordan» eller «på hvilke måte». Unngå ledende spørsmål og å legge føringer til svaret.

Hvordan fungerer det?

Dobbeltklikk på svar, gå videre på det som man allerede snakker om.

Sørg for å få informasjon du ikke visste at du ønsket/hadde behov for.

Hvorfor gjør vi det?

Tilgang på kunnskap, andre perspektiver

Lære å stille spørsmål som gir annen innsikt enn den vi allerede har

Komme nærmere perspektivet og synet til den vi snakker med - empatisering