Til hovedinnhold

Empatisk kartleggingEmpatisk kartlegging

Hva er det?

Et verktøy for å utvikle så god empati som mulig for den personen man skal snakke med/ forstå. Typiske spørsmål har typiske svar. Forsøk å finne ut hvilke sanser som påvirker, hvilke faktorer som er avgjørende for personen man snakker med; hvorfor og hvordan en situasjon er.

Hvordan fungerer det?

Vi søker reell forståelse og empati gjennom å stille spørsmål som fører dialogen bakenfor kontrollen til begge parter. Et konkret verktøy som gir andre innganger til en persons situasjon og derfor også et bredere perspektiv

Hvorfor gjør vi det?

Dette er en øvelse vi bruker for å unngå egne forutinntattheter, ledende spørsmål og behov for bekreftelse av egne sannheter. I tillegg hjelper denne typen spørsmål personen som kartlegges å være ærlig fremfor å gi det bildet man ønsker at andre skal ha.


Under finner du to ulike maler som kan brukes ved empatisk kartlegging:

Empatisk kartlegging 1

Empatisk kartlegging 2