Til hovedinnhold

Rollefordeling


Rollefordeling

Hva er det?

Roller er tydelig kommuniserte ansvarsområder som deles ut til deltakerne i en gruppe, som gjør at man inntar en viss «posisjon» i gruppa.

Hvordan fungerer det?

Når man deler inn i roller vil ansvarsområdene gjøre at deltakerne følger opp viktige sider av prosessen. Man unngår unødvendige diskusjoner og det forventes at ansvaret man har tatt følges opp. På den måten unngår man tiltaksløs gruppeatferd. I tillegg lærer man mye om seg selv og egne sterke og svake sider.

Hvorfor gjør vi det?

Roller gjør at enkeltpersoner både tør og skal ta ansvar for sine områder. Det kan være vanskelig å ta posisjon eller ansvar for enkelte ting, dersom man ikke er utnevnt. Når man derimot har fått ansvaret, forventes det at du gjør det, og er ansvarlig dersom det ikke følges opp. Dette bidrar til ryddig, profesjonell og mer harmonisk samarbeid i en gruppe med personer med forskjellige personligheter og bakgrunn. I tillegg lærer man nytten av å jobbe sammen med folk som tenker, fungerer og kan andre ting enn seg selv.