Til hovedinnhold

Personas


Personas

Hva er det?

Å utvikle Personas er å beskrive representanter for en målgruppe som vi ønsker å forstå/ har behov for å ha et bilde av. Beskrivelsen tilsvarer en beskrivelse av en person med navn, alder, situasjon, økonomi og personlig trekk.

Hvordan fungerer det?

Basert på informasjon og innsikt i målgruppen innhentet gjennom intervjuer, research og dybdeforståelse, kan man kategorisere de mest fremtredende trekkene for målgruppen, og utvikle Personas på bakgrunn av dette.

Hvorfor gjør vi det?

Dette er en måte å systematisere informasjon på, og gjøre den brukervennlig og konkret. Gjennom å diskutere fiktive Ola, Kari og Bjørn kan man lettere relatere til virkelige situasjoner og hvordan personer fungerer, i tillegg til at man lettere ser sine egne fordommer som kanskje ikke representerer virkeligheten.