Til hovedinnhold

I DO ART


I DO ART

Hva er det?

I DO ART er en metode som setter rammene for et møte, en prosess, en diskusjon sånn at alle deltakere har samme forventninger og jobber for samme mål etter samme spilleregler.

Hvordan fungerer det?

Man åpner et møte med å gå gjennom I DO ART sammen. Et forslag bør være satt i forkant for så å enes om at dette er noe alle kan si seg enig i, eventuelt gjøre endringer.

Hvorfor gjør vi det?

I DO ART brukes for å strukturere møter, nå mål, holde timeplan, og bidra til effektive prosesser som jobber mot en konkret målsetting