SMARTe elever så et hav av muligheter

Elever på 6. trinn ved Skjervøy Barneskole og 5., 6. og 7. trinn ved Mortensnes Skole har i uke 40 jobbet med SMARTe løsninger knyttet til årets TV-aksjon - "Et hav av muligheter" som gjennomføres søndag 18. oktober. Bidragsyterne har denne gangen vært Remiks, Avfallsservice, TV-aksjonen i Troms og Finnmark, samt Skjervøy Kommune ved Silja Karlsen.

Thumbnail IMG 5857

Elevene har hele denne uken jobbet med temaet plast, der de har fått lov til å utforske og jobbe med problemløsninger ut fra egne valg og interesser. Her har de avdekket behov, utviklet ideer og realisert ulike løsninger, slik at andre kan nyttiggjøre seg av dette. 6. trinn ved Skjervøy Barneskole har også besøkt Avfallsservice for å se hvordan søppelet i Nord-Troms blir håndtert, noe som ga en vekker for mange av elevene.

"Jeg har sett flere fisketråder i havet og i fjæra her vi bor, så jeg fikk sjokk av å vite at det tar over 600 år før den råtner. Det er veldig viktig å ikke forsøple naturen og ta vare på det vi har rundt oss!"
Elev, 6. trinn ved Skjervøy Barneskole
"Havet er en viktig ressurs og gir oss mange viktige arbeidsplasser i Nord. Men nå ser vi at havet er truet, der det snart er mer plast enn fisk! Elevene har nå fått muligheten til å ha dybdelæring i plastproblematikken i hele 4 dager, der de har brukt fantasien, jobbet kreativt og praktisk, og sammen utviklet nye og innovative idèer. Det er gøy å se hvor mye elevene engasjerer seg i sin plastkamp! "
Ildri Jørgensen, Prosjektleder i Ungt Entreprenørskap Troms

På Mortensnes Skole var det en vinner i hver klasse, der vinnerne fra 5. klasse var "Vannrobot", mens vinnerne i 6. klasse var "No waste". 7. Elevene fra 7. trinn hadde blant annet en unik løsning på hvordan man kunne fjerne plast i elva med «elverenseren». Prototypen viste hvordan vannet skal sluses ut, mens plasten skal gå i en sil. I tillegg lå det en matte i bunnen av elverenseren som skulle få ut plasten som går ned til bunnen. Vinner av "Beste Modell" på Skjervøy ble gruppen "Blått Hav" med elevene Nicolai, Mathias, Emma, Naja og Benjamin, mens vinneren av "SMART plast" på Skjervøy ble elevene Hedda, Hannah, Aminda og Tenji. Sistnevnte hadde laget en robot som samler plast både til havs og til vann. Den suger plasten over til en maskin som resirkulerer plasten og skaper noe nytt!

Thumbnail IMG 5856
Thumbnail IMG 5840
Thumbnail IMG 5858
Thumbnail IMG 5841
"De har virkelig forstått utfordringene verden står ovenfor, og jeg er så imponert over de kreative idèene som ble presentert for å løse miljøproblemene. Det var en veldig vanskelig oppgave for meg som jury, da nivået var veldig høyt i alle gruppene på Skjervøy. Dette var gøy!"
Vibeke Olsen, TV-aksjonen Troms og Finnmark

Årets TV-aksjon går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet

WWF er mottaker av årets TV-aksjon, som skal gå til å bekjempe plast i havet. Aksjonen har fått navnet «Et hav av muligheter». Årets TV-aksjon skal bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker. I samarbeid med lokalbefolkning, myndigheter og næringsliv skal vi redusere utslipp av plast til elver og hav med 7000 tonn årlig. Vi skal samle inn og resirkulere søppel som i dag ender opp i naturen, redusere bruken av unødvendig plast og jobbe for at beslutningstakere forplikter seg til å nå WWFs mål om null plast på avveie i 2030. TV-aksjonen i Troms og Finnmark er svært fornøyd med å være en del av SMART plast.