Harstad Skole er SMART!

I fire dager har elevene på 7. trinn ved Harstad Skole blitt utfordret til å bruke fantasien, jobbe kreativt og praktisk og sammen utvikle nye, innovative idéer. Gjennom SMART Plast velger elevene «sin plastkamp» og blir bevisst på de miljømessige konsekvensene ved bruk av plast, og plast som avfall på land og i sjø. Resultatet ble en rekke oppfinnelser som sørget for enklere og bedre avfallshåndtering, mindre plast i havet, mindre bruk av fossile energikilder og mye, mye mer!

Plast 1

Foto: Kristin Akselsen, Harstad Tidende

"Elevene har gjort en kjempebra jobb med å være kreative, samarbeidet godt og fant til slutt mange spennende løsninger som de presenterte på en utmerket måte. Det er også godt å få tilbakemelding fra elevene på at de både har lært mye og hatt det morsomt i prosessen."
Frank-Halvar Solvang, Prosjektleder Sør-Troms Ungt Entreprenørskap Troms

Programmet SMART inspirerer lysten til å oppdage, tenke fritt og kreativt. Gjennom prosessen skal elevene avdekke behov, utvikle ideer og realisere løsninger. I programmet SMART tar elevene i bruk kunnskap om lokalsamfunnet, og bruker egen kreativitet for å bidra til positive forandringer for seg selv og andre. Temaet for denne gjennomføringen var plast, der Hålogaland ressursselskap, HRS var med som oppdragsgiver. Trinn 7 ved Harstad Skole fikk en hel skoleuke på SMART-prosjektet, hvor de i starten av uken jobbet med å identifisere, formulere og løse problem de selv hadde funnet frem. Deretter var jobben å snekre sammen en prototype av oppfinnelsen, som de skulle presentere foran en jury på slutten av uken.

"Det har vært utrolig morsomt å få lov å sitte i juryen. Skal vi klare å leve i en bærekraftig verden, hvor de som kommer etter oss også skal få nyte godt av ressursene, må vi ta vare på de ressursene vi har. Gjennom SMART plast ser vi at elevene blir svært opplyst om den miljøutfordringen vi har og at de tar utfordringen på alvor. Flere av idèene var så gode at de burde vært tatt ut og i bruk allerede nå. Blant annet hadde en gruppe kommet opp med en modell for å fange spøkelsesgarn i havet. Vi hadde store problemer med å finne vinner med så kreative og flinke elever, så ser det lyst ut for framtiden. Kanskje er det allerede nå sådd et gründerfrø hos noen av elevene?"
Marielle Eriksen, Hålogaland Ressursselskap HRS

Det finnes ikke avfall kun ressurser

Hålogaland Ressursselskap har helt siden oppstarten for snart 30 år siden hatt et selskapsnavn som tydelig signaliserer at avfallshåndtering i realiteten er viktig ressursforvaltning. Navnet forplikter. Den dag i dag er avfallsbransjen blitt en anda viktigere aktør i forhold til å bidra til god miljømessig håndtering, gjenbruk og sirkulær økonomi. Det er viktig å kildesortere avfallet slik at avfallskvaliteten blir best mulig og for å kunne sikre at ressursene kan videreforedles til nye produkter. Krav fra myndighetene gjør at vi i tiden fremover skal sortere ut enda mer avfall, sier HRS på sin hjemmeside.

Vinner av dagens SMART på Harstad Skole ble Signe, Omar Hadil og Felin med sin "DogBox". De hadde kommet opp med en idè for å unngå at folk kaster fra seg hundeposer i naturen. Den fungerer nesten som en panteautomat, og at man kan vinne premier når man kaster hundeposer på riktig plass. Vi vet jo at panteautomatene for tomflasker fungerer, så dette er smart tenkt av gruppen.

Thumbnail B694 CAA3 D692 45 CF 9355 BF26 C14824 EB
Thumbnail 21 C5 A9 CD A856 4 BD1 A482 76 C4 ECB3108 E
Thumbnail 74 C3 D69 C 216 B 4 A2 F A71 C 85 B4 BD2817 B7
Thumbnail 82 CD2 C92 AF43 4888 BFC8 9 C54575 D4012
Thumbnail 2 B598150 4607 48 DB BC26 4 E09 BDE5 EE4 E
Thumbnail 0 C92 CD12 E0 AE 49 A8 B483 0 DF4 E80 D54 F1

Lærere og juryen var svært imponert med gjennomføringen, og gleder seg allerede til neste gang der teamer som sjømat og miljø også kan benyttes.

Les mer her om programmet SMART