Økonomi og karrierevalg for fremtiden

Ungt Entreprenørskap Arktis og Sparebank1 Nord-Norge inviterer til gjennomføring i Økonomi og karrierevalg.
I år blir det endring på kriterier for påmelding hvor lærer må gjennomføre deler av UE sitt program på skolen, deretter vil skolen enten få besøk av SNN i klasserommet eller bli invitert til bankfilial der skoler er i nærhet. Transport dekkes av banken og besøket vil ta 2 klokketimer.

Dere kan spille inn ønsker om gjennomføring mellom ukene 46-50, så vil UE prøve å organisere at så mange som mulig får undervisning av SNN.

Sedler

Skoler som melder seg på vil få tilsendt tilgang til vårt elektroniske program og undervisningsmateriale med opplæringsvideo for delen med karriereveiledning, så vil SNN ta seg av personlig økonomi. Elevene bruker enten telefon, Ipad eller PC til oppgavene. Les mer her: https://www.ue.no/program/%C3%B8konomi-og-karrierevalg

Portrettbilde June 23
June Pettersen
Prosjektleder, grunnskole Midt-Troms