En møteplass for elevbedriftslærere

Hei kjære lærer!

Vi i Ungt Entreprenørskap heier på lærerne, og ønsker derfor å prøve noe nytt hvor målet er at lærere som driver med elevbedrift skal få et større nettverk å spille på lag med. Derfor innfører vi sammen med UE Nordland en «Kaffeprat mellom EB lærere» en gang i måneden, via Microsoft Teams. Det varer kun 30 minutter hvor vi i UE lager et lite tema som vi forteller om, og dere lærere kan dele deres erfaringer og lære fra andre EB-lærere. Første samling er onsdag 23. november kl. 14:30, og du kan så klart delta selv om du ikke er elevbedriftslærer selv, men bare nysgjerrig på hvordan det fungerer

Harstad USIN 2021 86 min
"98% av elevbedriftslærere anbefaler Elevbedrift til andre lærere!"
Lærerevaluering 2020

Om elevbedrift

Elevbedrift er et program hvor elevene utvikler samarbeidsevner, kreativitet og initiativ gjennom etablering og drift av en Elevbedrift. Lærerne kobler arbeidet opp mot læringsmålene i ett eller flere fag i tillegg til tverrfaglige temaer.

Elevene utvikler sine elevbedrifter med utgangspunkt i egne interesser og får erfaring med å utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang. Elevene får gjennom arbeidet erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling. Ansatte i Ungt Entreprenørskap i hele Norge står klar med å bistå skoler og lærere i arbeidet med Elevbedrift. Vi kommer til din skole om skolen ønsker å starte med Elevbedrift.

Den første kaffepraten for EB lærere arrangeres via Microsoft Teams onstag 23. november 2022, klokken 14:30.

Kaffepraten arrangeres den siste torsdagen i hver måned, så husk å legg til arrangementet i kalederen din så du aldri går blipp av en kaffeprat.

Portrettbilde June 23
June Pettersen
Prosjektleder, grunnskole Midt-Troms