Elever fra Skjervøy Kommune løser sjømatnæringens reelle utfordringer

69 elever fra 9. og 10. trinn ved Skjervøy ungdomsskole fikk bryne seg på problemstillinger fra Lerøy Aurora, Arnøy Laks AS og Blått kompetansesenter Nord. De har allerede for en uke siden fått en liten smakebit på hva problemstillingene var og har drodlet litt i gangene på ulike løsninger. Det var derfor ivrige elever som møtte opp på dagens Sjømat Innovasjonscamp.

119158743 4062530737092514 5820882068826900612 o

En Innovasjonscamp er en treningsleir i kreativitet og nyskaping, der elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor, der i dette tilfellet sjømatnæringen i Nord-Troms er oppdragsgiver. Elevene jobber deretter med oppdraget i grupper på 3-6 elever og presenterer løsningen for en jury som kårer en vinner ut fra gitte kriterier. På grunn av smitteverntiltakene har vi delt opp dette, slik at elevene først kan vinne sin delfinale i sitt klasserom og deretter delta i hovedfinalen i ett annet klasserom. Det er totalt tre klasserom, noe som gjør at det er tre finalister i hovedfinalen. Slik opprettholder vi avstand og kohortinndelingen.

"Denne dagen får elevene praktisk læring i tillegg til å være i kontakt med verden utenfor skolens vegger. Det bygger selvtillit når man oppdager at man kan være med å påvirke det som skjer i samfunnet. Entreprenørskap handler om å gi elevene de riktige verktøyene for å erobre fremtiden."
Ildri Jørgensen, Prosjektleder Nord-Troms i Ungt Entreprenørskap Troms

Rett etter åpningen av Innovasjonscampen ble elevene drillet i teambuilding, slik at de kunne bli trygge på hverandre og mentalt forberede seg på å bruke alle sine kreative evner. Deretter fikk de innføring i at kreativitet kan læres og hvordan de kunne koble sammen flere idèer til en løsning.

Elevene fikk totalt tre ulike problemstillinger fordelt mellom de ulike klassene, der de skulle løse plastproblematikken til Lerøy Aurora, bistå Arnøy Laks AS på hvordan barn og unge kan spise mer fisk og til slutt finne nye og kreative måter å få ungdommen til bli flytte tilbake til Skjervøy etter endt utdannelse for Blått Kompetansesenter Nord.

Næringslivet i Nord-Troms deltar som jurymedlem på starten av dagen, og representerer Lerøy Aurora ved Anna Heidi Sandelin, Blått Kompetansesenter Nord ved Leif-Peder Jørgensen og Arnøy Laks AS ved Sigrun P. Eriksen. Videre er hovedjuryen i superfinalen representert med Framtid i Nord ved Steffen Dreyer, Adm.leder/Newtonlærer på Newton Nord-Troms ved Odin Svisdal og Troms og Finnmark Fylkeskommune ved EliSiv Skjei. En viktig bidragsyter for at dette har blitt gjennomført er Skjervøy Kommune ved Silja Karlsen.

119169037 4062532833758971 7749596995020726198 o
"Det er viktig med entreprenørskap i skolen, det bidrar til å gi unge mennesker mulighet til å utvikle kreativitet, skaperglede og ha tro på selv. I dag har elevene jobbet med å tenke nytt og skape verdier. Dette er næringsutvikling i et langsiktig perspektiv. Ungt entreprenørskap Troms har gjort en kjempe jobb, og kommunen er veldig glad for at vi har en samarbeidsavtale med organisasjonen. De gjør en kjempegod jobb."
Silja Karlsen, Maritim næringsutvikler Skjervøy kommune
"Ungt Entreprenørskap Troms setter stor pris på at den lokale sjømatnæringa stiller opp for framtidas innovatører. På Sjømat Innovasjonscamp får elevene kunnskap om ei næring i vekst, og hjelper til med å løse de reelle utfordringene sjømatnæringa lokalt har. Videre vil jeg også takke Skjervøy Kommune ved Silja Karlsen som har stått på for at denne Innovasjonscampen kunne gjennomføres i trygge rammer."
Liv Brandvoll, Daglig leder Ungt Entreprenørskap Troms
119173444 4062530433759211 6010101096274911786 o

Vinnerne var en gruppe fra 9B som het "Arnøy Laks AS" og som ville lage en automat som man kan kjøpe fiskemat fra. Her kunne du bestille med kort eller en egendesignet applikasjon. Det var deretter roboter som lager maten og serverer. Maten som blir laget er også tilpasset aldersgruppen. De fikk full pott fra samtlige jurymedlemmer i hovedjuryen, bestående av Steffen Dreyer (Framtid i Nord), Odin Svisdal (Newton lærer/Admim. leder) og SivEli Skjei (Troms og Finnmarks fylkeskommune). De vant dermed 1000 kroner til klassekassen og har allerede startet å gruble på hva de skal bruke de pengene på.

Alle Ungt Entreprenørskap sine programmer er utformet i samsvar med kompetansemålene i Kunnskapsløftet. Programmene er tverrfaglige.
Les mere her hva en Innovasjonscamp er.