Unge ideskapere hjelper næringslivet

Sjetteklassinger skal løse problemstillinger fra næringslivet ved hjelp av Ungt Entreprenørskaps undervisningsopplegg. Elevene skal finne gode, bærekraftige og kreative løsninger for fremtiden.

SMARTere teknologi er et undervisningopplegg hvor teknologi er middelet, men målet er gode og bærekraftige samfunn å leve i.


"Elever får jobbe med helt reelle problemer fra arbeids- og næringsliv. Det er en fantastisk mulighet for elevene å få trent på kreativitet, bærekraft, verdiskaping, teknologi og ikke minst samarbeid."
Ingrid Kristoffersen, Ungt entreprenørskap
Laererkurs

Ny giv for lærere

Lærere over hele Vestland har deltatt på lærerkurs for å bli inspirert til hvordan de kan ta i bruk SMARTere teknologi i skolen. Lærerne Erling Myklebust og Åsmund Øydvin ved Ulsmåg skole og Randi Måløy og Marte Lystrup og Kronstad skole var blant dem som deltok på lærerkurset.

— Slike kurs er veldig berikende for oss lærere. Hele teamet vårt har vært tilstede noe som har vært veldig nyttig. Vi jobber på en baseskole som er i gang med et tverrfaglig prosjekt. Tema for prosjektet er: «Hvordan fungerer verden?» Da passer SMARTere teknologi utrolig bra inn. Nå gleder jeg meg til å introdusere dette for elevene, sier Erling Myklebust begeistret.

— Å ha lærerkurs har vært en pangstart på året. Lærerne ser ut til å være veldig glad for å komme seg ut for å treffe andre lærere. Målet med møtet er at det skal være inspirerende og kjekt å ta i bruk undervisningsopplegget i skolen, sier Signe Bondhus-Jensen fra Kraftlabben som er samarbeidspartner på lærerkursene.

Fremtidstro og handlingskompetanse

SMARTere teknologi gjennomføres som en innovasjonscamp over to skoledager. Elevene jobber i grupper med å lage en modell som beskriver sin løsning på problemstillingen.

I et klasserom hvor elevene jobber med SMART er det ofte mye god energi, aktivitet og mange kreative forslag. Det som er så bra med arbeidsmetodikken er at elevene jobber med reelle og sammensatte utfordringer i samfunnet. Da må de ta i bruk ulike ferdigheter og kunnskap fra flere fagområder for å løse oppgaven. Noe som fører til varig forståelse og dybdelæring.

— De lærer at de kan være med å bidra til å løse utfordringer i samfunnet. Dette vil kunne utvikle fremtidstro og handlingskompetanse, og dette er noe av det viktigste vi kan lære elevene i møte med utfordringene i verden. At vi, sammen med bedriftene engasjerer oss og «ser» elevene utenfra øker mestringsfølelsen, stoltheten og motivasjonen til elevene, forklarer Kristoffersen.

Årets problemstillere

I år skal elevene få bryne seg på problemstillinger fra blant annet havnæringen, ekstremsportmiljøet og renovasjonsbransjen. NCE Seafood Innovation som er klyngen for sjømatnæringen har vært en viktig samarbeidspartner for å skaffe problemstillinger fra ulike selskaper knyttet til havet. De er ser viktigheten av å koble unge problemløsere med nærings- og arbeidslivet.

Bilde Gry Nina Fride

— Ved å stimulere skaperkraft, kreativitet og nytenking, får elevene bidra til å løse utfordringer i Vestlandets viktigste næring. Møtet mellom sjetteklassingene og sjømatbransjen kan i tillegg så frø for fremtidig rekruttering, og hvis sjømat gir mersmak kan det åpne for at flere finner veien inn i relevante utdanningsløp, sier Nina Stangeland, administrerende direktør i NCE Seafood Innovation.

— Sjømatbransjen trenger kloke og kreative hoder for å løse utfordringene vi står overfor, og prosjektet SMARTere teknologi kan gjøre det tydelig for elevene at dette er en spennende bransje med mange muligheter for dem, supplerer Fride Iversen, senior prosjektleder for fremtidig kompetanse og talentattraksjon hos NCE Seafood Innovation.

Møte mellom idéskaper og problemstiller

Elevene skal presentere løsningene sine for en skolejury. Deretter går ett lag fra hver skole videre til en kommunekåring. De skolene som vinner kommunekåringene går videre til fylkesfinalen som gjennomføres i april.

"Kommunekåring er en gledens dag. Da får vi i Ungt Entreprenørskap og partnere lov til å se litt av det som har skjedd ute i skolen. Hvert år blir vi alle imponert over hvordan unge idéskapere har pønsket ut gode løsninger på næringslivets utfordringer."
Ingrid Kristoffersen, Ungt entreprenørskap

Datoer for kommunekåringene finner dere HER.