Kreativ læring på innovasjonscamp

White Blue Green and Yellow Photo Collage Modern New Hire Resources Company Presentation

Kreativ læring

14.september fylles VilVite med fem klasser med ungdomsskoleelever som skal få prøvd seg på Ungt Entreprenørskaps metode, elevbedrift. Elevene kan glede seg til en annerledes dag hvor de får jobbe med en reell og fremtidsrettet problemstilling. Ungt entreprenørskap ønsker å hjelpe lærerene til å jobbe mer med innovasjon og entreprenørskap i undervisningen. Forskning viser at elevene lærer mest ved å jobbe med entreprenørskap over tid og derfor ønsker de at innovasjonscamp inngår som en del av et mer helhetlig tilbud som heter Elevbedrift.

«De får være kreative, og få trening i å jobbe med innovative prosesser sammen med andre, gjennom å skape et produkt eller tjeneste som det er mulig at blir realisert i fremtiden.» forklarer Ingrid Kristoffersen, prosjektleder i Ungt Entreprenørskap Vestland.

På innovasjonscamp på VilVite får elevene møte engasjerte formidlere fra Ungt Entreprenørskap og VilVite og folk som jobber med innovasjon i Q-Meieriene. Mye av campen vil foregå i VilVites utstilling hvor elevene også finner Innovasjonstorget med eksempler på grønne innovasjoner å bli inspirert av.

Evnen til å tenke nytt

Det er Q-Meieriene som har pønsket ut problemstillingen som skoleklassene skal arbeide med.

«Vi vet ikke hvordan Q-melk vil være i fremtiden, det eneste vi vet er at den sikkert er annerledes enn i dag. Det er mange aspekter ved Q-melk som kan innoveres rundt. For eksempel smak, emballasje, bærekraft, næringssinnhold og brukssituasjoner, for å nevne noe. Melk er noe «alle» har et forhold til, men for å være relevant og attraktiv i fremtiden må vi hele tiden tenke nytt» forklarer Øystein Skreien, markedsdirektør i Q-Meieriene.

Brobygger mellom næringsliv og skole

Samarbeidet mellom Ungt entreprenørskap, VilVite og Q-Meieriene er spennende fordi det er tre ulike parter som komplementerer hverandre.

«Det er viktig for oss å være en brobygger mellom arbeids-/næringsliv og skole. Dette samarbeidet vil gi eleven store muligheter for å jobbe med egne ideer, samtidig som de får veiledning fra eksperter på området, i et lokale som innbyr til kreativitet» sier Ingrid Kristoffersen.

Både Q-Meieriene, Ungt Entreprenørskap og VilVite jobber med innovasjon.

«Ved å bygge på hverandres styrker, ønsker vi å gi de unge faglig gode tilbud som de både opplever som spennende og relevante. På campen jobber vi med ekte problemstillinger, og elevene får kanskje sitt første møte med å bidra inn mot en bedrifts innovasjonsarbeid. Samtidig får vi selv også nye perspektiver og utvidet egen kunnskap, sier Anna Trøite Sandven som er ansvarlig for skole hos VilVite.

Trenger hjelp fra unge problemløsere

Q-Meieriene jobber utifra budskapet: «det finnes alltid bedre måter å gjøre ting på», og da trenger de hjelp fra både små og store melkedrikkere og yoghurt-spisere.

«Når vi involverer ungdom i vårt innovasjonsarbeid oppdager vi spennende ideer og perspektiver, som kan bli til kule innovasjoner og forbedringer. Vår erfaring er at innovasjonscampene er inspirerende både for skoleelevene og oss i Q-Meieriene, og skapergleden blomstrer når vi tenker nytt sammen. Vi gleder oss til å se hva elevene finner på, og håper de bruker sine egne behov og tanker som grunnlag for løsningene. Hva er viktig for dem selv og sine venner? Innovasjoner kan være både små og store – ofte er det bare noen detaljer som skal til for at en løsning blir supersmart, andre ganger snur innovasjonen helt opp-ned på hvordan man tidligere tenkte.» sier Øystein Skreien.

Læring utenfor klasserommet

VilVite har gjennomført flere lignende samlinger for voksne og erfarer at det er inspirerende med innovasjonsaktiviteter på VilVite. Det er litt mer lekent og “ufarlig” enn i andre settinger – noe som setter fart i kreativiteten.


«Vi gleder oss til å ta imot elevene 14.september for å få en annerledes skolehverdag, der klassen møtes på en arena utenfor klasserommet – dette kan bidra til både motivasjon og til å skape nye bånd i klassen. Vi håper på flere slike skoletilbud i fremtiden.» avslutter Anna Trøite Sandven


Vil du vite mer om elevbedrift som metode? Les her
Påmelding til Innovasjonscamp: Innovasjonscamp - VilVite