Gjentar suksessen med Drømmekonferansen

IMG 2633

Drømmekonferansen for entreprenørskapslærere arrangeres i samarbeid med Stiftelsen Bergen Handelsgymnasium. Fjorårets konferanse var en suksess og la grunnlaget for kompetansedeling og tettere samarbeid mellom skole og næringsliv.

Drømmekonferansen ble en spennende begivenhet for entreprenørskapslærere og rådgivere fra arbeids- og næringslivet. Utrolig inspirerende å skape en viktig møteplass for kunnskapsdeling, inspirasjon og nettverksbygging. Nå gjentar vi suksessen og arrangerer Drømmekonferansen i september, sier Gry Sæterdal som er daglig leder for Ungt Entreprenørskap Vestland.

Ungdom former fremtiden

Natalia Golis, varafylkesordfører i Vestland fylkeskommune, understreket betydningen av entreprenørskapslærerne som viktige nøkkelpersoner i å forme fremtiden.

Vi trenger brobyggere! Dere lærere er viktige grunnsteiner for å skape fremtiden. Vi bygger unge, kreative elever til kritisk tekning og skaperkraft. Det er første steg mot noe større. Drømmekonferansen i seg selv er en suksess. Starten på noe veldig bra i Vestland, utbrøt Golis.


Gode støttespillere

Arrangementet ble gjennomført i tett samarbeid med gode støttespillere fra næringslivet på Vestlandet, slike som Handelshøyskolen BI, NHO Vestlandet, Sparebanken Sogn og Fjordane, Deloitte og Bouvet.

Gjennom konferansen fikk entreprenørskapslærere muligheten til å utveksle erfaringer og lære av hverandre. Samtidig fikk de innsikt i hvordan næringslivet kan dranytte av ungdommenes kreative tenkemåte og bidra til å løse dagens og fremtidens utfordringer, forteller Fridtjov Falch Sorø, innovasjonsrådgiver i Ungt Entreprenørskap Vestland.


Team og samarbeidskultur

En viktig del av entreprenørskapsundervisningen er å lære elevene å jobbe i team og samarbeide for å løse oppgaver og nå felles mål. Deltakerne på Drømmekonferansen diskuterte betydningen av samarbeidskultur og tilbakemeldingskultur. Det ble påpekt at tilbakemeldinger og anerkjennelse av innsatsen til hver enkelt er avgjørende for å skape et godt samarbeidsmiljø.

Helene Frihammer fra NHO Vestland fremhevet at ungdommenes kreativitet og endringsvilje er avgjørende for å møte de uvisse utfordringene og behovet for omstilling i næringslivet.

IMG 2685

Bygging av broer mellom skole og næringsliv

Konferansen var en hel dag fylt med faglig påfyll og samspill mellom entreprenørskapslærere fra hele fylket. Jørgen Moltubak, konferansieren, ledet arrangementet og sørget for en dynamisk og engasjerende atmosfære.

Grete Nykkelmo, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Norge, understreket betydningen av å utvikle barns skaperglede, kreativitet og tro på seg selv.

Vi arbeider for å utvikle barns skaperglede, kreativitet og tro på seg selv. Slik at de kan teste seg. Det er viktig å lage en god treningsarena for de unge. For skal du bli god i noe, så må vi øve. På kreativitet, samarbeid og problemløsning. Det handler også om å feile. Ta noen skritt tilbake og prøve igjen. Det er en viktig kompetanse, fortalte hun.

Anne Hassengreen fra Bouvet delte sin erfaring med å være samarbeidspartner av Ungt Entreprenørskap Vestland og være tett på ungdommene som arbeider med ungdomsbedrift, og hvordan elevene får opplæring i metoder som brukes i arbeidslivet. Og hvordan også næringslivet har mye å lære av ungdommene. Hun sa:

Vi får et friskt, ungt blikk på hvordan vi kan løse utfordringer. Og få til løsninger som kan gjennomføres i praksis.

Giske Eggen fra Sparebanken Vest påpekte viktigheten av å lytte til ungdommenes perspektiver og oppmuntre dem til kreativ tenking og problemløsning.

Vi må lytte til ungdommen, for de har mye nyttig å si. De må lære seg å være løsningsorienterte i situasjonen vi står i, la Eggen til.


Fremtidens kollegaer

Flere ungdomsbedrifter, som Prima Blomster UB, Showtime UB og Westtip UB, ble presentert under konferansen. De bidro med alt fra underholdning, dekor og presentasjoner. De tidligere ungdomsbedriftene demonstrerte suksessen som kan oppnås gjennom entreprenørskap og samarbeid mellom skole og næringsliv.


Bli med på årets Drømmekonferanse for entreprenørskapslærere, fredag 1. september i Bergen!