Regionmeisterskap elevbedrifter Førde

Event header Regionmesterskap Elevbedrift

Velkommen til regionmeisterskapet for elevbedrifter i Sunnfjord og Nordfjord.

Dato for arrangementet: Torsdag 18. april 2024

Stad: Halbrendhallen, Halbrend Skule - Førde

Vi inviterer entreprenørskapsungdom til å vise fram sine elevbedrifter, og delta i tevlinga om å bli årets Elevbedrift.

Det også mogleg for elevar, foreldre og lærarar som ikkje har elevbedrift til å komme og sjå, for å lære og for å få inspirasjon til å arbeide med elevbedrifter.

NB! Alle elevbedrifter som deltekvere registrerte i UE sitt bedriftsregisterhttps://perikum.no/


Ved årets meisterskap vert det premiert i desse klassane:

  1. Beste elevbedrift
  2. Beste lokalsamfunnsprosjekt
  3. Beste berekraftige produkt / teneste
  4. Beste stand
  5. Beste videopitch / presentasjon

Dersom det er informasjon som er uklår eller dersom de har spørsmål er det berre å ta kontakt. I tida fram mot messa arbeidar vi med å kvalitetssikre arrangementet for å gjere dette til ei positiv oppleving for de som arbeidar med elevbedrifter og entreprenørskap i grunnskulen. Veit de om prosjekt som hadde vore fine å stille ut er det kjekt å få tips om desse.

Meir informasjon vert sendt ut etter at påmeldingsfristen har gått ut, så difor er det viktig at dykk følgjer nøye med på både e-post og våre nettsider. I tillegg til informasjon vil det også ligge ulike tips på heimesida vår, som kan vere nyttig å lese med tanke på utstilling, stand og presentasjonar som førebuing til regionmeisterskapet.

FRIST FOR Å MELDE SEG PÅ ER 18. mars

Vi gledar oss til å sjå dykk i action!
KONTAKTPERSON FOR ARRANGEMENTET:

Holger2
Holger Aasen
Rådgiver grunnskole/Lektor2, Kommunekontakt