Støttespillere fylkesmesterskap ungdomsbedrift 2023

For å lage en festdag for Ungdomsbedriftene under fylkesmesterskapet trenger vi gode støttespillere.

Vi som organisasjon har behov for gode støttespillere for å gjennomføre Fylkesmesterskap for Ungdomsbedrifter i Bergen 17. mars og i Førde 21. mars.

Vi er takknemlige for at fylkeskommunen og næring- og arbeidsliv ser verdien av vårt arbeid, og ønsker å delta både økonomisk og dele av sin faglige kunnskap for ung skaperkraft på Vestlandet.

Festdagene ønsker vi skal bli en opplevelse for ungdomsbedriftene som etablerte seg høsten 2022 og driver bedriftene sine fram til mesterskapsdagene som blir en «grand finale». Dette gir ungdommene motivasjon og ikke minst læring til å forberede seg både skriftlig og muntlig for å delta i alt 12 konkurranser.

Våre støttespillere bidrar i juryene og skal bidra med å dele ut priser på Vestlandets store festdager for unge entreprenører!

Selskapene og organisasjonene som støtter ung skaperkraft på Vestlandet og

Årets priser for 2023

Beste videopitch i samarbeid med SRF
Beste presentasjon og utstilling i samarbeid med Bremnes Seashore
Beste forretningsmodell/-plan i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet
Beste markedsføring i samarbeid med Høyskolen Kristiania
Størst verdiskapingspotensial i samarbeid med Eviny
Beste regnskap i samarbeid med Handelshøyskolen BI
Beste samarbeid med næringslivet i samarbeid med NHO Vestlandet
Bærekraftprisen i samarbeid med Norec for mesterskap i Førde og Elmera Group for mesterskap i Bergen.
Innovasjonsprisen i samarbeid med Bouvet
Jord-fjord-bord prisen - kun for Naturbruk og Restaurant- og matfag
Beste yrkesfaglige bedrift, Vestland fylkeskommune
Beste ungdomsbedrift i samarbeid med Sparebanken Sogn og Fjordane (Førde) og Sparebanken Vest (Bergen)


De forhåndsjuryerte prisene som blir felles for alle Ungdomsbedriftene som deltar i året mesterskap er
Beste videopitch, Beste forretningsmodell/-plan, Beste markedsføring, Størst verdiskapingspotensial, og Beste regnskap.

Fylkesmesterskapet bli gjennomført i Bergen 17. mars og Førde 21. mars.