Hovedsamarbeidspartnere Fylkesmesterskap Ungdomsbedrift 2024

For å lage en festdag for Ungdomsbedriftene trenger vi gode støttespillere!

Fylkesmesterskap for Ungdomsbedrift
avvikles i

Førde 14. mars og
Bergen 20. mars.

Vi er takknemlige for at fylkeskommunen og næring- og arbeidsliv ser verdien av vårt arbeid, og ønsker å delta økonomisk i et spleiselag og dele av sin faglige kunnskap for ung skaperkraft på Vestlandet.

Festdagene ønsker vi skal bli en opplevelse for ungdomsbedriftene som etablerte seg høsten 2023 og driver bedriftene sine fram til mesterskapsdagene som blir en «grand finale». Dette gir ungdommene motivasjon og ikke minst læring til å forberede seg både skriftlig og muntlig for å delta i alt 12 konkurranser.

Våre partnere bidrar i juryene og skal dele ut priser på Vestlandets store festdager for unge entreprenører!

Ønsker din bedrift å eie en av prisene, ta kontakt med gry.saterdal@ue.no

Selskapene som støtter ung skaperkraft på Vestlandet for 2024.

Beste videopitch, i samarbeid med SRF
Beste salgsbedrift
Beste forretningsmodell/-plan i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet
Beste markedsføring i samarbeid med Høyskolen Kristiania
Størst verdiskapingspotensial i samarbeid med Eviny
Beste regnskap i samarbeid med Handelshøyskolen BI
Beste samarbeid med næringslivet i samarbeid med NHO Vestlandet
Bærekraftprisen i samarbeid med Elmera Group i Bergen, Norec i Førde
Innovasjonsprisen i samarbeid med Bouvet
Jord-fjord-bord prisen - kun for Naturbruk og Restaurant- og matfag.
Beste yrkesfaglige bedrift, Eiksenteret i Førde
Beste ungdomsbedrift i samarbeid med Sparebanken Sogn og Fjordane (Førde) og Sparebanken Vest (Bergen)


Vestland fylkeskommune er med i spleiselaget og en av hovedsamarbeidspartnerne for årets mesterskap.