Nå kan alle de unge grønne innovatørene delta!

-Bærekraftsmidler fra Sparebanken Sør redder deltakelse for rundt 2000 syvendeklassinger

Photo 2022 10 28 20 58 41

Fra venstre: Banksjef Frode Halvorsen, banksjef Tryggve Moe, daglig leder i UEVT Ann-Iren Haugen, styreleder i UEVT Tone Allum

Gjennom programmet SMART og prosjekt Gunnar Knudsens Smarte Grønne Innovatører, legger vi i Ungt Entreprenørskap (UE) hvert år til rette for at 7. klassinger i Vestfold og Telemark løser klimautfordringer for en mer bærekraftig fremtid. Her blir de unge utfordret på reelle oppdrag fra Skagerak Energi, hvor de skal komme opp med nye løsninger som kan skape ren og fornybar energi, klimarettferdighet og som bidrar til sirkulær økonomi.


Dette skoleåret må vi innrømme at vi ble tatt litt på senga av den enorme interessen for deltakelse. Så stor at vi vurderte om vi måtte «slanke» prosjektet til bare å arrangere skolefinaler og ikke samle alle deltakere i større regionale superfinaler. Rett og slett på grunn av at vi økonomisk ikke hadde planlagt for en dobling av elevdeltakelsen.

Gode råd var dyre og UE-hodene ble lagt i bløt på hvordan kunne klare å samle de store elevgruppene i både Vestfold og Telemark uten store leie- og reiseutgifter. Stor var gleden da vår søknad til Sparebanken Sør sitt «Bærekraftprosjektet 2022» utløste kr 100 000,- og superfinalene allikevel kunne realiseres.

Photo 2022 10 28 20 58 37

-dette var fantastiske nyheter og en god klapp på skulderen for det gode bærekraftsarbeidet som allerede gjøres ute i skolene. Skal vi søke å endre våre forbruksvaner, stoppe klimaendringer og oppfylle Parisavtalen må vi sette de mest motiverte for endringer, de unge, i stand til selv å bli utfordret på nye idéer, nye tanker, nye oppfinnelser og innovasjoner.

Nå får vi bl. annet mulighet til å samle over 800 unge grønne innovatør i Oseberg kulturhus den 28. november for vennskapelig kappestrid om de tre beste løsningene i regionen, - sier en glad og lettet Ann-Iren Haugen, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Vestfold og Telemark, - som sammen med styreleder Tone Allum tok imot sjekken under den høytidelige overrekkelsen i Ibsenhuset den 16. oktober.

Om SMART og prosjekt Gunnar Knudsens Grønne Innovatører

I tett samarbeid med lærere legges det til rette for at de unge selv blir utfordret på et reelle oppdrag som vår samarbeidspartner Skagerak Energi ønsker at elevene skal komme med løsningsforslag på. Naturlig nok har elevene i år blitt utfordret på å komme opp med helt konkrete nye måter å redusere energiforbruket i husholdninger, forflytte bruken av energi, bruke energien flere ganger og produsere og/eller lagre energi. Løsningene kan være ny teknologi, nye tjenester eller produkter, eller nye måter å organisere bruk av ren og fornybar energi for å løse klimautfordringer.


Photo 2022 10 28 20 58 32

Prosjektet er lagt opp som en 3 måneders konsentrert kreativ treningsleir, og som en vennskapelig kappestrid der de tre beste løsningene/idéen blir kåret pr skole. Disse går så videre til et superfinale- event med alle deltakende elever som engasjert heiagjeng. Elevene blir satt i grupper på fem deltakere som blir utfordret på å utarbeide fysiske modeller, en 4 minutters overbevisende pitch de fremfører for jury samt en kort skriftlig «handlingsplan/prosjektbeskrivelse».

Det lokale næringslivet er med

For å få frem gruppenes potensiale kopler vi lokalt næringsliv i roller som eksterne veiledere, som avgir en til to arbeidsdag/er til å veilede, tegne mulighetsbilder og coache gruppene i fremtidsmodus. I tillegg har vi erfart at næringslivet villig deler av sitt nettverk som kan dra gruppas idé videre. Gruppene pitcher så sine løsninger foran en jury, rekruttert fra oppdragsgiver Skagerak Energi og øvrig lokalt næringsliv.

De gode effektene

Ungt Entreprenørskap sitt samfunnsoppdrag er å inspirere de unge til å tenke nytt og til å skape bærekraftige verdier, både for seg selv og samfunnet.
Gjennom SMART og prosjekt Gunnar Knudsens Grønne Innovatører, er vi med og bidrar til at skoler og lærere får tilgang på praktisk pedagogiske verktøy med tidsaktuelle tema innenfor miljø, klima og bærekraft – som igjen bidrar til økt kompetanse og engasjement hos elever for bærekraftige løsninger for ren og fornybar energi.

Vi har svært positiv erfaring i å engasjere både lokalt og nasjonalt arbeidsliv sammen med 7. klassingene. Dette gir eierskap og bærekraftsbevissthet, økt læringseffekt, motivasjon og synlighet.