Høyere utdanning i Vestfold og Telemark 2020/2021

Ungt Entreprenørskap bidrar med programmer som fremmer innovasjon og nyskapingskompetanse gjennom erfaringsbasert læring. Vi er en brobygger mellom utdanning og næringsliv og hjelper utdanningsinstitusjonene med å gjøre utdanningen arbeidslivsrelevant.

Vi tilbyr disse arrangementene i studieåret 2020/2021:

  • Kick-off for studentbedrifter (September)
  • Oppstart og bedriftsetablering (Oktober)
  • VISMA Regnskapskurs (November)
  • Digitalt Synlighetskurs (Desember)
  • Vårkick-off for studentbedrifter (Januar)
  • Digitalt synlighetskurs (Januar)
  • Teamlederkurs/HR-seminar (Februar)
  • Digital veiledning (Mars)
  • Regionmesterskap for studentbedrifter (mai)

Innovasjonscamp (IC)

Et program hvor studentene får trene kreativitet, skaperglede og nyskaping gjennom arbeid med et oppdrag fra arbeids- eller næringsliv.

Photo 2020 08 11 12 41 03

Ta kontakt om du vil høre mer:

Linda Skjelbred

Tlf: +47 97 68 09 13

linda.skjelbred@ue.no