Ungt Entreprenørskap Trøndelags tilbud i videregående skole

Våre programmer

Ungdomsbedrift (UB)

Elever får starte, drive og avvikle egen bedrift i løpet av et skoleår.

Innovasjonscamp

Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier. Samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv er sentralt i en Innovasjonscamp.

Ungt Entreprenørskap leverer programmer og veiledning som hjelper skolene i Trøndelag i arbeidet med entreprenørskap i utdanningen. Vi vil bidra for å gjøre undervisningen mer praktisk og fremme kreativitet, motivasjon og læring. I tillegg gir mange av programmene en viktig læring gjennom samarbeid med arbeids- og næringsliv.

Årshjul 2022/2023

Her finner du en oversikt over alle våre UB-arrangementer, kurs og aktiviteter for skoleåret 2022/2023. Her er det tilbud for både elever og lærere. Denne vil oppdateres fortløpende. Vær oppmerksom på at datoene kan endre seg. Se kalender.

Påmelding til kurs og aktiviteter vil ligge i kalender.


2