Tilbud og aktiviteter for videregående skole i Trøndelag, 2023/2024

UB1

Ungdomsbedrift


I ungdomsbedrift (UB) får elever i videregående opplæring erfaring med å etablere, drive og avvikle sine egne ungdomsbedrifter gjennom ett skoleår. Ungdomsbedrift drives kun innenfor skolen og i samarbeid med lærer. Hvert år gjennomfører 12.000 elever Ungdomsbedrift - dette utgjør 20 prosent av alle elever i videregående opplæring!


👉 Årshjulet for ungdomsbedrift i Trøndelag finner du her 👈


❗️ Bruk Trøndelag sin kalender på ue.no, eller kalenderen i Portalen. Her vil vi fortløpende oppdatere de ulike arrangementene.


Innovasjonscamp


I innovasjonscamp får elevene eller studentene et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier.

Samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv er sentralt i en Innovasjonscamp. Den eksterne oppdragsgiveren gir elevene den bakgrunnsinformasjonen de trenger for å løse utfordringen de får presentert. Tilbud om veiledning underveis i prosessen øker elevenes læringsutbytte.


Spørsmål? Ta kontakt med en av våre rådgivere!

Sara Ungt Entreprenorskap portrett 0001
Sara Kveli Skjervø
Rådgiver VGS og høyere utdanning, nordlige del Trøndelag
Monika Hansvik
Monika Hansvik
Rådgiver Namdalen
315534660 490381683066879 4668877158601789862 n
Stine Myhre
Merkantilt ansvarlig og rådgiver
Marte Stromsem
Marthe Strømsem
Rådgiver VGS og høyere utdanning, sørlige del Trøndelag
264526729 4960149327369307 6956112379439113919 n
Marilia Cagnassi
Lærling, kontor- og administrasjonsfaget