4. Beste regnskap

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Er resultatregnskap og balanserapport riktig?
 • Har ungdomsbedriften løpende (månedlig) avstemning av regnskap mot bankkonto, kundefordringer og leverandørgjeld?
 • Har ungdomsbedriften gode rutiner for å sikre dokumentasjon av økonomiske hendelser (inntekter, kostnader, andeler etc.)?
  • Er bilag tatt vare på og lagt ved bokføringen?
  • Er det system i bilagene, og er bilagene gyldige bilag?
 • Viser ungdomsbedriften god forståelse for økonomi og regnskap?
  • Kan bedriften gi ett eksempel på hvordan regnskapsføringen ble brukt som et styringsverktøy?

Ungdomsbedriften må i forkant levere inn:

En beskrivelse (maks 5 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

 1. Resultatregnskap og balanserapport.
 2. En beskrivelse (maks 2 A4-sider) i PDF-format som inneholder:
  1. Navn på konkurransen «Beste regnskap».
  2. Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
  3. Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
  4. Kort beskrivelse av forretningsideen.
  5. Informasjon om kriteriene over.
  6. Informasjon om hvilket system dere har brukt for regnskapsførselen (digitalt regnskapssystem eller Excel-ark).

Juryen gjennomfører intervju med kandidatene på stand.
Juryen gjør en gjennomgang av resultatregnskapet og balanserapport i intervjuet.


Spørsmål? Ta kontakt med en av oss!

Sara Ungt Entreprenorskap portrett 0001
Sara Kveli Skjervø
Rådgiver VGS og høyere utdanning, nordlige del Trøndelag
Stine
Stine Myhre
Merkantilt ansvarlig og rådgiver