4. Beste regnskap

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Er resultatregnskap og balanserapport riktig?
 • Har ungdomsbedriften løpende (månedlig) avstemning av regnskap mot bankkonto, kundefordringer og leverandørgjeld?
 • Har ungdomsbedriften gode rutiner for å sikre dokumentasjon av økonomiske hendelser (inntekter, kostnader, andeler etc.)?
  • Er bilag tatt vare på og lagt ved bokføringen?
  • Er det system i bilagene, og er bilagene gyldige bilag?
 • Viser ungdomsbedriften god forståelse for økonomi og regnskap?
  • Kan bedriften gi ett eksempel på hvordan regnskapsføringen ble brukt som et styringsverktøy?

Ungdomsbedriften må i forkant levere inn:

En beskrivelse (maks 5 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

 1. Resultatregnskap og balanserapport.
 2. En beskrivelse (maks 2 A4-sider) i PDF-format som inneholder:
  1. Navn på konkurransen «Beste regnskap».
  2. Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
  3. Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
  4. Kort beskrivelse av forretningsideen.
  5. Informasjon om kriteriene over.
  6. Informasjon om hvilket system dere har brukt for regnskapsførselen (digitalt regnskapssystem eller Excel-ark).

Juryen gjennomfører intervju med kandidatene på stand.
Juryen gjør en gjennomgang av resultatregnskapet og balanserapport i intervjuet.


Spørsmål? Ta kontakt med en av oss!

Marthe Stromsem
Marthe Strømsem
Rådgiver VGS og høyere utdanning, sørlige del Trøndelag
Sara Ungt Entreprenorskap portrett 0001
Sara Kveli Skjervø
Rådgiver VGS og høyere utdanning, nordlige del Trøndelag
315534660 490381683066879 4668877158601789862 n
Stine Myhre
Merkantilt ansvarlig og rådgiver