Vår Energi Challenge 2024 – for en suksess det ble!

2 W9 A7169 kopi
Vår Energi/fotograf: Elisabeth Tønnessen
2 W9 A6823 kopi
Vår Energi/fotograf: Elisabeth Tønnessen
2 W9 A6391 kopi
Vår Energi/fotograf: Elisabeth Tønnessen
2 W9 A6303 kopi
Vår Energi/fotograf: Elisabeth Tønnessen
2 W9 A6342 kopi
Vår Energi/fotograf: Elisabeth Tønnessen
2 W9 A5894 kopi
Vår Energi/fotograf: Elisabeth Tønnessen

Fredag 16. februar var det finale i Vår Energi Challenge 2024, og elever, lærere og jury var samlet i lokalene til Vår Energi på Forus. I år har 12 videregående skoler fra hele Rogaland deltatt i innovasjonscampen som går over tre uker i januar og februar. Også i år ble deltakerne utfordret til å finne en innovativ løsning som svarte på følgende problemstilling:

Ta utgangspunkt i de åtte bærekraftsmålene som Vår Energi har forpliktet seg til, og kom opp med en idé som kan bidra til å skape en bedre framtid. Minimum ett bærekraftsmål må være med i løsningen.

Mange gode bidrag ble levert inn og juryen valgte ut de ti beste løsningene som ble invitert til finalen. På finaledagen pitchet elevene løsningene sine til juryen, og hadde etterpå stands hvor juryen kunne stille mer inngående spørsmål til gruppene.

Gir verdifull erfaring for alle studieretninger

Vår Energi Challenge er for alle studieretninger på videregående. Det gjør innovasjonscampen utrolig spennende, fordi det bringer inn så mange ulike perspektiver og løsninger. Med så forskjellige utgangspunkt, er det fint å se at felles er evnen til å tenke nytt og kreativt, og med bærekraft i tankene!

Bidragene som gikk videre til finalen er bestemt av skolene selv. Noen skoler inviterer inn ekstern jury til å vurdere, andre avholder en avstemning innad i klassene. Her var det viktig å sende inn de beste bidragene, for premien er tross alt penger som går til klassekassen.

"I år var det utrolig gøy at flere av finalistene var fra skoler som tidligere ikke har vært med. Vi er veldig glade for å samarbeide med Vår Energi på denne innovasjonscampen. Dagen var fylt med entusiasme og det var høyt nivå på alle finalistene. Rett og slett en stor suksess!"
Åslaug K. Aarhus, prosjektleder og rådgiver videregående skole

Juryen

Det var denne dyktige og heldige gjengen fra Vår Energi som fikk den store æren av å snakke med, bedømme og kåre vinnerne av Vår Energi Challenge 2024:

Elise Middelthon (P&O – People & Leadership)

Helge Vigrestad (Digitalisation and R&D Manager)

Jan Eirik Heigre Gjerdevik (P&O – External Comms)

Glenn Eide (COO – (Business Strategy & Plan)

Johanne Skregelid – (S&S – Sustainability)

Marte Aksland (Subsurface – Geoscientist)

Disse var finalister i årets finale

Gutta Krutt, Dalane vgs

Robotfisk, Dalane vgs

Clean Soap, Lundeneset

ChugJug, Lundeneset

Litus Pro, Tryggheim vgs

Grønn Rute, Hetland vgs

Klasse 2, Tryggheim Forus

Havets Smultring, Akademiet vgs

Velg insekter, Bergeland vgs

Clean Evolution, Sandnes vgs

Ta vel imot vinnerne av Vår Energi Challenge 2024:

1. plass: Havets Smultring, Akademiet vgs

Løsning: Oppdrett av fisk på havet

Juryens begrunnelse: Løsningsforslaget bygger videre på eksisterende teknologi, og er et konsept som svarer ut flere bærekraftsmål med å utvikle et oppdrettsanlegg som er både lukket og mobilt på samme tid. Juryen belønner spesielt Havets Smultring for å ta tak i en kjent utfordring, og for å bygge løsningen på skuldrene til eksisterende teknologi. Gruppa er svært kunnskapsrik, og overbeviser juryen med gode, velfunderte argumenter og løsninger. I tillegg får gjengen fra Akademiet et stort pluss for en grundig, ryddig og godt forberedt presentasjon.

2 W9 A7120 kopi

2. plass: Gutta Krutt, Dalane vgs

Løsning: Forbedret bymiljø gjennom å etablere grønne lunger på land av alger fra havet.

Juryens begrunnelse: Gutta Krutt belønnes for å tørre å tenke nytt og sette ting på hodet. Algetre i små eller store sylindere vil i tillegg til å fange karbondioksid og forbedre luftkvalitet, også ha en positiv visuell effekt. Løsningen er skalerbar og vil kunne benyttes i alt fra private husholdninger til kontorbygg og ute i bymiljø. Gutta Krutt velger å presentere løsningen med en meget godt regissert videofilm, og tar dermed i bruk et virkemiddel som gjør at gruppa skiller seg ut fra resten på en særdeles positiv måte.

2 W9 A7096 kopi

3. plass: Clean Evolution, Sandnes vgs

Løsning: Vil sikre en mer bærekraftig framtid gjennom adferdsendring og ta mer bærekraftige valg i hverdagen.

Juryens begrunnelse: Gruppa presenterer en app som gjør det mulig å registrere aktiviteter mot et poengsystem som vil stimulere til indre motivasjon hos den enkelte. Clean Evolution tar i bruk psykologifaget og presenterer løsninger som bruker belønningssystemer som drivere for adferdsendringer. Løsningen er svært spennende, og har et stort potensial. Juryen trekker fram presentasjonen som spesielt imponerende. I tillegg til at gruppa er opplest og godt forberedt, er løsningen visualisert på en måte som gjør at den er lett å forstå.

2 W9 A7145 kopi

Om Vår Energi Challenge

Vår Energi Challenge er en årlig innovasjonscamp som foregår over tre uker. Elever fra alle studieretninger ved videregående skoler i Rogaland inviteres til å delta. Elevene jobber i grupper for å sammen svare på en problemstilling gitt av Vår Energi knyttet til FNs bærekraftsmål.


Om Vår Energi

Vår Energi er det største uavhengige lete- og produksjonsselskapet på norsk sokkel. Selskapet ble etablert i 2018, gjennom sammenslåingen av det italienske energiselskapet Eni Norge og deler av ExxonMobil sin aktivitet på norsk sokkel. Selskapet har samarbeidet med Ungt Entreprenørskap Rogaland siden 2019.

Selskapet opererer olje- og gassproduksjon over hele sokkelen, med felt i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. Selskapet har 800 ansatte offshore og på land. De har hovedkontor på Forus i Stavangerregionen og avdelingskontorer i Hammerfest og Oslo.