Smedvig og Ungt Entreprenørskap med storsatsning på yrkesfag!

Smedvig og Ungt Entreprenørskap Rogaland har inngått samarbeidsavtale for å styrke satsingen på arbeidet med Ungdomsbedrift på yrkesfag. Antall ungdomsbedrifter i Rogaland har doblet seg på fire år. Det betyr at stadig flere av våre ungdommer får viktig omstillingskompetanse de tar med seg når de skal ut i arbeidslivet. Nå skal flere elever på yrkesfag få denne muligheten!


20211018 113625

Et viktig samarbeid

Ungt Entreprenørskap sitt samfunnsoppdrag er å bygge bro mellom skole og arbeidsliv. Vi er helt avhengig av å ha gode samarbeidspartnere fra lokalt arbeids- og næringsliv for å sikre både kompetanse og aktivitet. Nå ønsker også Smedvig å være med på laget vårt. De står bak næringsklyngen Site 4016, et regionalt utviklingssenter for bygg og anlegg. De har ambisjon om å omstille byggebransjen både med tanke på teknologi, bærekraft og digitalisering. De omtaler Site 4016 som "Fremtidens lekegrind for neste generasjon byggere". Det kunne ikke passet bedre med oss i Ungt Entreprenørskap som ofte snakker om at vi gir elever en sandkasse hvor de kan drive ungdomsbedriften sin i trygge rammer på skolen.

"I Smedvig er vi opptatte av å støtte barn og unge, og å hjelpe dem å nå sitt fulle potensial. Utdanning og forberedelser til arbeidslivet er en stor del av dette. Satsingen på ungdomsbedrifter innen yrkesfag passer veldig godt sammen med Smedvig sin satsing på næringsklyngen Site 4016. Her skal vi samle de beste aktørene fra ulike deler av byggebransjen og styrke bedriftene ved å legge til rette for innovasjon, samarbeid og deling. Gjennom samarbeidet med Ungt Entreprenørskap har vi lyst til å inkludere neste generasjons yrkesarbeidere i denne satsingen. Vi har stor tro på at ungdomsbedriftene vil ha mye å bidra med i fellesskapet og gleder oss veldig til å i komme i gang"
Rune Augenstein, CTIO i Smedvig Eiendom

Avtalen gjelder i første omgang for to skoleår og arbeidet starter allerede denne høsten.

Mer entreprenørskap i skolen

Høsten 2020 trådte fagfornyelsen inn i den norske skolen. Den nye, overordnede delen av læreplanen legger til rette for at det skal jobbes tverrfaglig med tema som bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring samt demokrati og medborgerskap. I tillegg legges det stor vekt på problemløsning, dybdelæring, varierte læringsarenaer og praktiske og livsnære erfaringer som fremmer motivasjon og innsikt.

"Fagfornyelsen har gitt stor etterspørsel etter våre undervisningsmetoder og program. Det er svært gledelig at stadig flere elever får tilegne seg kompetanse og egenskaper som vi vet blir viktige for dem den dagen de skal ut i arbeidslivet. Det handler om å ta ansvar og initiativ til å være kreativ og løse problemer, samarbeide med andre og ha selvtillit til å tro på ideene sine og sette dem ut i livet. Dette handler om samhandling- og omstillingskompetanse, noe som blir veldig viktig for framtidens næringsliv i regionen vår"
Maria Aasbø, daglig leder Ungt Entreprenørskap Rogaland

Nå ønskes det altså at flere elever på yrkesfag skal få muligheten til å drive Ungdomsbedrift. Også de som skal ut i lære vil ha stor nytte av å ha erfaringer fra Ungdomsbedrift både når de skal søke seg læreplasser og ikke minst når de skal starte lærlingetiden ute i bedriftene. Nettopp derfor er det viktig at flere skoler tilbyr ungdomsbedrift som undervisningsmetode på yrkesfag som Bygg og anleggsteknikk, Elektro og datateknologi samt Teknologi og industrifag. Som en del av satsingen har vi ansatt Tom Sjøen i en toårig prosjektstilling. Han skal jobbe tett med skoler og næringsliv for å legge til rette for økt aktivitet.

Tom Sjoen

"Å lære gjennom å skape verdi for noen utenfor skolen gjennom å drive sin egen bedrift, har mye å si for elevenes motivasjon. Det at de både får prøve ideene sine, og får rådgivning underveis i prosessen fra representanter i den bransjen de selv skal inn i, tror vi har stor verdi for elevene. Derfor er vi veldig glade for at et selskap som Smedvig ønsker å være med på satsingen og åpner sitt nettverk for de unge."


-Tom Sjøen, Rådgiver Ungdomsbedrift Yrkesfag, Ungt Entreprenørskap Rogaland

Det jobbes i dag med å se til skoler som har lykkes med Ungdomsbedrift og deres erfaringer brukes nå for å implementere dette på andre fagretninger og skoler. Vi ser at undervisningsmetodene våre inspirerer og motiverer veldig mange elever til å søke konkurranser med ungdomsbedriftene sine. De stiller i syretester av forretningsideer og deltar på fylkesmesterskap. Det er også her vi ser at enkelte studieretninger deltar i mindre grad, og derfor vil vi se på skreddersydde arrangement som treffer yrkesfagene bedre.


Årets undomsbedrifter er allerede i gang på yrkesfag. Her er en snutt fra Dalane vgs.