Resultater fra Fylkesmesterskapet for Ungdomsbedrifter i Rogaland 2024

Fylkesmesterskapet for Ungdomsbedrifter 2024 er gjennomført. Her kan du lese hvilke ungdomsbedrifter som vant de ulike konkurranse med juryens begrunnelse. Gratulerer til alle vinnere!

Beste Ungdomsbedrift

Jury: Geir Høiland (IKM Gruppen), Marianne Bakke (SpareBank 1 SR-Bank), Ann Cathrin Østebø (Validé), Cecilie W. Melbye (Smedvig), Anne Kristin Bruns (Opplæringsutvalget Rogaland Fylkeskommune), Jan Eirik Gjerdevik (Vår Energi), Veronika Broshaug (Hydro), Ronny Kalgraff (SpareBank 1 SR-Bank).


1. plass og NM-deltaker: EcoBrick UB, Hetland vgs

Førsteplassen går til en ungdomsbedrift som tikker av på de fleste kriterier som juryen vurderer. Bedriften har en bærekraftig og innovativ forretningsløsning, og viser stor evne til læring underveis. I tillegg har de på kort tid etablert et solid nettverk og samarbeid med lokalt næringsliv. Bedriften handler lokalt og løser globale problem. Årets vinner har en visjon som handler om å skape en verden der gårsdagens avfall blir framtidens velstand.


2. plass: Novus UB, Hetland vgs

Bedriften tar i en samfunnsutfordring som har vært særlig merkbar den siste tiden - en utfordring som bredriften løser med samhandling og relasjoner. Juryen mener produktet vil kunne forsterke kunnskap om kultur og språk, og være til god hjelp i det sosiale samspillet mellom mennesker i starten på et nytt liv. Årets 2. plass går Novus UB.


3. plass: Sheep Sleep UB, Tryggheim vgs

Bedriften løser et problem for en viktig næring i regionen. Den ivaretar den fysiske og psykiske helsen til mennesker og dyr på en smart måte. Bedriften får i tillegg anerkjennelse for utvikle ny teknologi til bruk i et tradisjonelt yrke.


Beste yrkesfaglige ungdomsbedrift

Jury: Aleksander Stokkebø (Stortinget), Øyvind Ueland (Opplæringskontoret for industrifag i Rogaland), Vilde Eikeskog (Veni), Anne Grete Edland (Rogaland Fylkeskommune), Espen Schiager (Kolumbus) og Tor Martin Serigstad (Aarbakke).


1. plass og NM-deltaker: Sheep Sleep UB, Tryggheim vgs

Vinneren har vist god gjennomføringsevne og utviklet et solid produkt, som løser et reelt behov, og som markedet etterspør. Produktet vil gi bedre dyrevelferd for firbeinte og bedre arbeidsforhold for tobeinte. Og selv om produktet handler om søvn, sov deltakerne definitivt ikke på stand. De viste kunnskap og engasjement - og det lyste yrkesfaglig stolthet.

2. plass: DroneDrift UB, Tryggheim vgs

Bedriften tar tak i et selvopplevd problem, og viser løsningsvilje og engasjement når de forklarer hva, hvorfor og hvordan. Klare tanker rundt patent og produktutvikling videre, demonstrerer et ønske om å fortsette det de har begynt på, og yrkesstoltheten skinner gjennom når de svarer briljant på alle spørsmål juryen har.

3. plass: Solkroken møbler UB, Tryggheim vgs

Bedriften utviser en strålende forretningsteft ved å finne en nisje i et marked der det er både kjøpekraft og betalingsvilje. Her er kvalitet og yrkesstolthet tungtveiende, og produktene de viser på stand er både solide, varer lenge og fungerer utmerket til sitt formål. Juryen ble ekstra imponert over salgstallene de har oppnådd hittil.


Innovasjonsprisen - i samarbeid med Gassco

Jury: Jon Christian Harestad (Equinor), Even Eide (Stavanger kommune) Erik Sirevaag (Innovasjonsparken), Eva Johannesdottir (Bouvet) og Ola Nestaas (Gassco).


1. plass og NM-deltaker: Sheep Sleep UB, Tryggheim vgs

Bedriften har gjort en behovskartlegging, og løser et konkret problem, som vil avlaste brukeren for unødig arbeid og bedrer brukeren sin livskvalitet. Bedriften har hentet kompetanse lokalt og er tett på kunden. De introduserer ny teknologi til en underdigitalisert næring.


2. plass: EcoBrick UB, Hetland vgs

Juryens begrunnelse kommer.


3. plass: CleanCase UB, Vardafjell vgs

Juryens begrunnelse kommer.


Bærekraftsprisen- i samarbeid med Haugaland kraft og Lyse

Jury: Malgorzata Hauge (FN-Sambandet), Kristin Nore (Lyse), Kristine Sirnes (Innovation Lab), Ane Bårdsen (Haugaland Kraft), Kristian Kristensen (Sparebank 1 SR-Bank) og John Arild Arnø (Haugaland Kraft).


1. plass og NM-deltaker: Ecobrick UB, Hetland vgs

Denne bedriften tar i bruk et avfallsprodukt og løser med det en av de største klima- og miljøutfordringene i dag. Avfallet får ny verdi som innsatsfaktor i et produkt som etterspørres i lavkostland. Bedriften har fokusert på pris slik at deres produkt blir lettere tilgjengelig over hele verden, og på produksjon som kan settes opp lokalt. Bedriften har imponert juryen med sitt samarbeid med forskermiljøer og næringsliv. De har tenkt helhetlig på utformingen av sitt produkt, med særlig vekt på tekniske egenskaper. De har også vurdert bruksområder og behov gjennom dialog med relevante organisasjoner. Juryen har lagt vekt på at bedriften leverer på klima og miljø i tillegg til sosial bærekraft.


2. plass: Sheep Sleep UB, Tryggheim vgs

Denne bedriften har tatt tak i en reell problemstilling og møtt et ekte behov. De har kombinert teknologi og digitale løsninger for å bedre arbeidshverdagen til en yrkesgruppe som er viktig i vår region. I en utfordrende tid kan dette produktet lette bekymringsbyrden i en utsatt næring. Ideen er innovativ og kreativ og kan bidra til å sikre lokal produksjon. Juryen har lagt vekt på at bedriften leverer på bærekraftig miljø og klima, samt økonomisk- og sosial bærekraft.


3. plass: Novus UB, Hetland vgs

Denne bedriften tar tak i en stor samfunnsutfordring. Å oppleve tilhørighet og forståelse er grunnleggende for inkludering. Produktet som bedriften har laget, kan spille en viktig rolle i møtet mellom kulturer og mennesker. Det kan bidra positivt til verdifull samtale mennesker imellom, og gjennom det til integrering og bekjempelse av utenforskap. Bedriften har møtt et reelt behov. De har testet produktet sitt i relevante settinger, og tenkt på lokal produksjon. De har tenkt på skalerbarhet og antallet mennesker som kan få glede av produktet deres. Produktet kan være et nyttig samfunnsøkonomisk verktøy gjennom å fremme integrering i samfunn og arbeidsliv. Juryen har lagt vekt på at bedriften treffer på sosial bærekraft.


Beste markedsføring

Jury: Espen Knoph (Utopia), Karianne Skjæveland (Energy Transition Norway), Sven-Erik Bergman (SpareBank 1 SR-Bank) og Tone Skartveit (Cegal).


1. plass: Novus UB, Hetland vgs

Denne bedriften har utviklet et konsept som er bygget på et ønske om å bidra til økt integrering og samspill. Juryen er imponert over en visuell idenitet som holder svært høy kvalitet, og som er brukt gjennomgående i alle aktiviteter. De har en tydelig og avgrenset målgruppe, og har tenkt igjennom hvordan målgruppen er representert i forskjellige sammenhenger som på arbeidsplasser, læringssentre og institusjoner. I markedsføringsarbeidet har de vurdert forskjellige kanaler, og viser innsikt i at målgruppene for hver kanal er forskjellige, og har utviklet kanalunikt innhold. Når det kommer til samarbeid har denne bedriften valgt samarbeid som tjener forskjellige formål, og har samarbeid som styrker virksomheten både på forretningsstategi, produktutvikling og på grafisk design. De har også et samarbeid med en influenser som når ut til målgruppen for produktet de har utviklet. Juryen mener at denne bedriften har et solid fundament i en gjennomarbeidet markedsplan og aktivitetsplan.


2. plass: Kompis UB, Hetland vgs

Produktet denne bedriften har utviklet skal bidra til å redusere skadeomfang for idrettsutøvere. Bedriften har utviklet en logo som tydelig viser hva produktet er, og har en godt gjennomarbeidet visuell identitet der man har brukt farger som gir assosiasjoner til innholdet i produktet. Bedriften har gjort grundig arbeid med å definere målgruppene sine, og har valgt kanaler for markedsføring der målgruppene er tilstede. De har samarbeidspartnere både innen fysioterapi og entreprenørskap, og de har utarbeidet en aktivitetsplan med høyt akvitietsnivå på innhold. Virksomheten har også fått presseoppmerksomhet for bedriften sin. Selve navnet peker også på hva bedriften leverer gjennom å sette sammen to ord som til sammen oppsummerer hva produktet løser - en artig tvist som juryen lot seg imponere av! Juryen er også imponert over markedsarbeidet og blikket for detaljer.


3. plass: Snarvei UB, Godalen vgs

Denne bedriften henvender seg til B2B-markedet (Business to Business) med sitt tjenestetilbud innen digital markedsføring, salg, arrangement, vertskap og guiding. Bedriften har allerede gjennomført flere oppdrag og har samarbeid innenfor kompetanseheving og innenfor områdene de leverer tjenester. De har god aktivitet i sosiale medier, og har skapt godt innhold i kanalene de har valgt seg ut for å nå målgruppen. De har også oppnådd redaksjonell dekning av virksomheten sin. Juryen synes denne bedriften viser ambisjon gjennom å henvende seg til forretningsmarkedet.


Beste forretningsplan/-modell

Jury: Birgitte F. Sunde (BikeFinder), Monica Hammervold (BI), Tonje Bjerga (Lyse) og Reidun Sofie Ytreland (Skape).


1. plass: Grasgardi UB, Jåttå vgs

Årets vinner av beste forretningsplan går til en ungdomsbedrift med en smakfull forretningside og en solid plan. Bedriften har en fin kommersiell bruk av bærekraft og gjenbruk - til det beste for kunden og planeten. De har tydelig fokus på organiske, lokale råvarer. Samtidig skilte de seg ut med å vise forståelse for kommersielle behov og gjør smarte grep for en solid kommersiell modell. Bedriften har fokusert på konklusjoner (framfor beskrivelse av prosess), men som igjen er godt begrunnet. Juryen mener planen viser en iboende forståelse av forretningsplanlegging. Bedriften har etablert et godt nettverk, med bl.a. svært sentral mentor som de har jobbet godt med. De har en god plan for å nå ut i markedet og skalering videre.


2. plass: Novus UB, Hetland vgs

Andre plass for beste forretningsplan går til en ungdomsbedrift med en svært solid forretningsplan. Forretningsideen er godt forankret i en aktuell samfunnsutfordring og med et tydelig samfunns- og bærekraftperspektiv. Juryen vil særlig fremheve bedriftens bruk av brukertesting og referansegrupper i utvikling av produktet/tjenesten. De har hatt god dialog med målgruppen og integrert denne innsikten i videreutvikling og planer. Juryen er av den oppfatning at det kreves ytterligere tilpasning til målgruppen for å lykkes videre, men alt i alt en veldig god forretningsplan.


3. plass: MiniMote UB, Hetland vgs

Tredje plass for årets beste forretningsplan går til en ungdomsbedrift som har levert en svært solid forretningsplan og et produkt juryen har tro på. Bedriften har gjennomført grundige markedsundersøkelser og vist at de kan tilpasse seg kundens tilbakemeldinger. De har utviklet flere prototyper og vist grundig økonomiforståelse gjennom prissetting og regnskap.
Juryen mener bedriften med fordel kan posisjonere seg enda mer som et nisje-produkt, og dermed være tydeligere på hvilken kundegruppe, konkurrentstrategi, salgskanaler og distribusjon de etablerer. Bedriften har identifisert nettverk for videre etablering, og er allerede til stede på viktige kundeplattformer. Alt i alt et produkt og en bedrift som er skalerbart, bærekraftig, og treffer et behov hos kunden.


Beste regnskap

Jury: Toril Gjesdal (Sparebank 1 SR-Bank Regnskap) og Preben Aase (Sparebank 1 SR-Bank Forretningspartner).


1. plass: Buyused UB, Tryggheim vgs

Regnskapet er ryddig og oversiktlig, og består av både balanse og resultatregnskap. Bedriften har inkludert regnskap for både regnskapsåret 2023 samt januar 2024. Under intervjuet ble det tydelig at kandidatene har en regnskapsforståelse som langt overgår det en kan forvente av noen på deres alder. Arbeidsmetodikk, system, og faglig forståelse er på et nivå som er jevngodt med en fagperson. Under oppsummeringen ble det nevnt at regnskapet er det beste bidraget til denne konkurransen noensinne.


2. plass: Frisbee UB, Dalane vgs

Regnskapet fremstår ryddig, består av både balanse og resultatregnskap, samt noe som minner om en årsrapport. Kandidatene viser gjennom sin presentasjon av selskapet og regnskapet at de har en god forståelse for hva regnskapet kan brukes til, samt hvordan økonomiske data kan utgjøre et nyttig bidrag inn mot driften.


3. plass: TK Consulting UB, Dalane vgs

Regnskapet består av både balanse og resultatregnskap. Under intervjuet demonstrerte kandidatene god kunnskap om egen forretningsmodell, og hvordan denne gjenspeiles i regnskapet. I tilfellet TK Consulting UB var det en inntektsføring av balansepost som gjorde at de ikke nådde enda lengre opp. Vi regner med å treffe på ungdommene fra TK Consulting i fremtiden.


Størst verdiskapingspotensiale

Jury: Andreas Amdal Østrem (Nordic Edge), Klaus Lie (Sopra Steria), Benedicte Fjellaker Mathisen (Innovation Dock) og Lise Steinnes (Equinor).


1. plass: HåndiHånd UB, Tryggheim vgs

HåndiHånd UB imponerte dommerne med sitt produkt, og hvordan det leverer på potensiale for verdiskaping. Med utgangspunkt i bærekraftsmålene, og basert på egne erfaringer, har de funnet sin nisje i markedet. De har allerede kommet i mål med sitt produkt, og allerede solgt eksemplarer og fått det ut til særs relevante kunder som både skoler, PPT og lærere.

HåndiHånd UB har laget et tegn-til-tale spill til barneskoler slik at barn kan lære å kommunisere med tegn til tale. Vi i juryen tror at produktet har et enda større verdiskapningspotensiale enn bare skolen. Dette kan også rulles ut i barnehagene for elevene som skal over i skolen, og vil kunne ha en gjenkjennelseseffekt for elevene. Det kan enkelt lages nye varianter, add-on pakker, med andre teamtikker. Produktet, tror vi, er også interessant på det private markedet, og for salg til familier.

Verdiskapingspotensialet er høyt, både i økonomisk forstand, men også et stort samfunnsbidrag. HåndiHånd UB tar samfunnsansvar, og det er særs prisverdig.HåndiHånd UB leverer som et team, både i presentasjonen og på spørsmålene. De er orientert i markedet, og har slik vi ser det liten risiko hvis de ønsker å skalere produktet sitt.


2. plass: SheepSleep UB, Tryggheim vgs

SheepSleep UB har kommet langt i testing og utvikling av sitt produkt, og vi i juryen anser sannsynligheten for at produkt inntrer markedet som stor. De utvikler en sensorløsning som skal varsle når sauen skal lemme slik at bonden får bedre søvn- og livskvalitet.

Selskapet har vist stor forståelse av markedet, og angriper en problemstilling som er høyst relevant å få løst. Markedspotensialet i Norge er stort, og det anses som sannsynlig at produktet vil kunne oppnå en høy markedsandel nasjonalt på kort sikt.

Det foreligger også en mulighet for internasjonal skalering. Selskapet er allerede i posisjon til å selge produkt, og har interesserte kunder. Selskapets produkt vil bidra til å oppnå bedre effektivitet for brukeren, samt forbedre helsen til sauebonden. Produktet leverer også på flere av FNs bærekraftsmål. Selskapets ledelse har utvist god forståelse for mulige tekniske risikoer, og har tett dialog med brukerne av produktet for å sikre treffsikkerhet.


3. plass: Dronedrift UB, Tryggheim vgs

DronedriftUB bygger på visjonen om å skape noe nytt innen dronebeskyttelse. Forretningsideen er å tilby en innovativ enhet som avverger fugleangrep, og beskytter droner på en effektiv og dyrevennlig måte. Juryen opplever at selskapet har gjort grundige markedsundersøkelser, identifisert markedet og har hatt tett kontakt med dronefag og andre relevante aktører. Selskapet har vurdert potensiell konkurranse i markedet, og sett sin teknologi opp mot markedsbehov og eksisterende patenter. Juryen anser verdiskapningspotensiale for høyt basert på markedsstørrelse. Vi anerkjenner også viktigheten av å gjøre tiltak på dronene slik at de kan opereres ved behov og unngå nedetid. Droner er bokstavelig talt i vinden, og Dronedrift UB har et spennende konsept tro vi.


Beste inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift

Jury: Marion Lende (NAV) og Erik Dikhnych-Thorsen (NAV)


Nord-fylket:

1. plass: Spirea UB, Haugaland vgs

Bedrifen har truffet på mange, hvis ikke alle, viktige punkter for å få til et godt IA-arbeid. Det som gjør at de skiller seg ut er at de har funnet bærekraftige løsninger på komplekse problemstillinger som kan gjenfinnes i alle lag av arbeidslivet. De har vektlagt arbeid med rammeverket rundt tilbakemeldingskultur og konstruktiv kritikk for å forebygge kommunikasjonsutfordringer. Gjennom dette har de også taklet skjevfordeling av arbeidsoppgaver som ofte oppstår både i ungdomsbedrifter og i det øvrige arbeidslivet. De har tatt tak i både organiseringen av arbeidet, sykefraværsoppfølging og arbeidsmiljøet for å lykkes som bedrift. Helheten av dette gjør at de får førsteplass.


2. plass: Dolor UB, Vardafjell vgs

Bedriften har gjort en aktiv innsats for å bygge trivsel, arbeidsmiljø, og nærværskultur. De har gjort seg gode erfaringer og tanker innen sykefraværsoppfølging, som lett kan måle seg med arbeidet som skjer i store virksomheter. Juryen merker høyt nivå på både handlingsplan, presentasjon og diskusjon om IA som arbeidsområdet. Vi er imponert over den helhetlige innsatsen og måten de har løst hindre på veien, og at de har vist endringsstyrke og selvinnsikt i prosessen.


Sør-fylket:

1. plass: TK Consulting UB, Dalane vgs

Bedriften har virkelig sett verdien av godt IA-arbeid. De har fått med seg viktige grunnleggende elementer av hva godt IA arbeid handler om, og hvorfor dette er viktig for å kunne lykkes som bedrift. De har fokus på at de ansatte i bedriften skal kjenne seg verdifulle og inkludert, og er opptatt av å gjøre gode grep for å forebygge sykefravær.


2. plass: Novus UB, Hetland vgs

Bedriften er opptatt av å heie hverandre frem og jobbe godt som et lag. De er opptatt av å finne ut hva som motiverer den enkelte medarbeider, og spille på hverandres styrker. Bedriften ser viktigheten av å jobbe for å ha en god kultur for kommunikasjon, og er også opptatt av å gi hverandre tilbakemeldinger.


Beste sosiale entreprenør

Jury: Anja Moen Hareim (Samfunssentralen), Kristina Renberg (SiS) og Håvard Slåttå (Tinkr AS).

1. plass: Dolor UB, Vardafjell vgs

Denne bedriften setter fokus på en viktig samfunnsmessig utfordring som rammer mange, nemlig utfordringer knyttet til migrene. Med utgangspunkt i godt innsiktsarbeid har de bygget videre på eksisterende løsninger i markedet og utviklet et helt nytt produkt som tilfører en etterspurt ekstra komponent, nemlig massasje. Dolor UB har lagt ned et solid arbeid, og allerede utviklet en prototyp som de har fått testet.


2. plass: HåndiHånd UB, Tryggheim vgs

Denne bedriften har tatt tak i en samfunnsutfordring som berører mange både nasjonalt og internasjonalt. Løsning deres bidrar til bedre inkludering og kommunikasjon, økt kunnskap og de har tenkt bærekraft i produksjonen. Produktet er et pedagogisk spill for elever i barneskolen for å øke kunnskapen om tegn til tale. Spillet har de laget selv av restmaterialer fra bygghallen på skolen.


3. plass: Sprudlende Senior UB, Hetland vgs

Vi blir enda flere eldre og et økende problem blant dem er ensomhet - dette vil Sprudlende senior gjøre noe med! De vil tilby et sosialt og fysisk tilbud gjennom en annen type aktivitetsklubb - og ikke minst, ta tak i digitalt utenforskap som er et økende samfunnsproblem. De har i tillegg vært i tett dialog med målgruppen og utviklet løsningen sammen med en relevant pilotkunde gjennom både dybdeintervju og testfase.


Beste design- og håndverksprodukt

Jury: Svein W. Kristiansen (Smed T Kristiansen), Jan Arild Wathne (Faber Bygg) og Richard Belle (Belle Design Company).


1. plass: Scentfull UB, Bryne vgs

Bedriften har levert en godt gjennomarbeidet produktserie med nydelig design både på emballasje og selve produktene. Bedriften har laget egne oppskrifter og har fokus på å redusere bruk av emballasje. I tillegg gjennomsyrer bærekraft alt det denne gjengen gjør. Produktene er også veldig enkle å kommersialisere.


2. plass: Clean Case UB, Vardafjell vgs

Bedriften satser på kvalitet og gjenbruk. I tillegg er produktene de lager er mulige å skreddersy til den enkelte kunde. Produktene er av høy kvalitet både fysisk og visuelt.


3. plass: Grasgardi UB, Jåttå vgs

Bedriften levrer et godt gjennomarbeidet konsept med fokus på lokale råvarer. Fint design på emballasje. Biprodukter fra produksjonen kan også brukes.


Beste stand

Jury: Lene S. Bø (SpareBank 1 SR-Bank), Gøril H. Florvaag (Butikkutvikler.no), Ellen Instefjord (Sparebankstiftelsen SR-Bank), Linn Vorkinn (Innovation Dock), Anette Bærheim (Rogaland Fylkeskommune), Catti Eide (Rogaland Fylkeskommune), Silje Eike (Heimr Collection) og Kristin Bjelland (Bjella Investments).


1. plass: EasyReach UB, Tryggheim vgs

Bedriften har en helhetlig og godt gjennomtenkt stand. Det er lett for juryen å forstå hvilket produkt bedriften selger. Tydelig og fin grafisk profil som viser godt igjen på standen. Bruker skjermene godt for å fremme produktet og oppnår dermed også en tydelig stoppeffekt. De ansatte var svært imøtekommende og gode å presentere produktet og standen sin. Juryen er imponert over den totale profesjonaliteten.


2. plass: Reuse UB, Lundeneset vgs

Bedriften brukte hele standen og utnyttet denne på en god måte. Teamet er flinke på standen og presenterer produktet på en fin måte. Bra varetrykk. Det kommer godt frem hva bedriften selger. Tydelig at bedriften har brukt tid på å planlegge standen.


3. plass: Tromle UB, Lundeneset vgs

Sjarmerende stand og navnet er gjenkjenbart i produktet. Imøtekommende og hyggelige ansatte som forklarte prosessen på en engasjerende måte. Bedriften har tydelig planlagt standen utifra at det nærmer seg påske og tatt temaet inn i standen.


Beste samarbeid med næringslivet

Jury: Anne Redder (Score), Sigurd Ur (NHO Rogaland), Caroline Bugge (DSD) og Ailin Berentsen (Avinor Stavanger Lufthavn).


1. plass: Ecobrick UB, Hetland vgs

Vinneren av årets beste samarbeid med næringslivet går til en ungdomsbedrift som har vist at de kan tilpasse samarbeidet etter hvert som produktet utvikler seg. De har vist til godt samarbeid med forskjellige aktører alt etter som behovet har endret seg. Ungdomsbedriften har også skaffet seg en god oversikt over hvilke aktører som kan tilby akkurat det de trenger for å fullføre sin forretningsidé. De reflekterer godt over verdien samarbeidene har gitt.


2. plass: Snarvei UB, Godalen vgs

Andreplassen for årets beste samarbeid med næringslivet går til en ungdomsbedrift som igjennom samarbeid med aktører i bransjen imponerer juryen. De har hatt godt utbytte av veiledning fra sin mentor og reflekterte over nytten på en god måte.


3. plass: Perlehøns UB, Bryne vgs

Tredjeplassen for årets beste samarbeid med næringslivet går til en ungdomsbedrift som viser til et langt og solid samarbeid med både mentor og samarbeidsbedrift. Gjennom tett dialog har de klart å skape et godt grunnlag for salg av produktet.


Beste tjeneste

Jury: Ola Helland (Laerdal Medical), Henry Vaage Iversen (Boost.ai), Ragnhild Klevmoen (Norway Unlimited) og Arnfinn Bjerkestrand (Stavanger kommune).


1. plass: TK Consulting UB, Dalane vgs

TK Consulting i sammenligning med de andre deltakerne, levert det som er den mest komplette tjenesten. De har funnet en nisje i et marked hvor det er mange tilbydere som i seg er imponerende. I tillegg så imponerer teamet med kunnskap om business modeller og funnet en smart løsning for å ta betalt for tjenesten samt de har vært smarte med å finne gode samarbeidspartnerne til å hjelpe de med tilgang på software og kunnskap.


2. plass: Drive in UB, Tryggheim Forus vgs

Juryen er imponert om hvordan teamet har klart å skaffe seg alle tillatelser for gjennomføring av tjenesten, både for bruk av lokasjon og visning av film. Dette er en oppfattende jobb som ikke må undervurderes. De har evnet å bygge gode samarbeidspartnerne for å ha en sterk brukeropplevelse. Tjenesten er også sosial og inkluderende for innbyggerne i regionen, som teller positivt for vurderingen.


3. plass: Kobbeflip UB, Tryggheim vgs

Tjenesten er høyst aktuell for folk som ønsker å ta i bruk bærekraftige løsninger. Teamet har vist god evne til gjennomføring i alle ledd og spesiell tanke på kvalitet på både arbeid og materialbruk.


Beste kundeopplevelse på utstilling

Jury: Knut Hæhre (Okse), Kjetil Pettesen (Opplæringskontoret for salg og service), Heidi Frafjord (Heimr Collection), Bård O. Håland (Opplæringskontoret for salg og service), Nina Øglænd (SAR), Frank Berg Johannsen (Partyland) og Erland Nilssen.


1. plass: Vive la skin UB, Jåttå vgs

Årets vinner leverer på alle fire kriterier. De har forstått at de skal selge på standen sin. De kjenner behovet de dekker og argumenterer godt for at de dekker disse behovene. De presenterer produktet de tilbyr på en god måte. En stand som oser av velvære.


2. plass: Easy Reach UB, Tryggheim vgs

Bedriften gir en god presentasjon av behovet og viser hvordan de dekker det. Aktive selgere på stand som presenterer produktet på en god måte. Salgsmaterialet og standen holdt meget høy kvalitet.


3. plass: Solkroken Møbler UB, Tryggheim vgs

Bedriften gir en veldig fin presentasjon av sine produkter. Engasjert team som demonstrerer produktet og fin plansje som viste frem produktene med pris. De får frem hvordan de er unike og at de har et godt produkt.