Rekordstor deltakelse når ungdomsskoleelever fra hele Rogaland deltar på Fylkesmesterskap for Elevbedrifter! kopi

FMEB uten logo

Aldri før har så mange meldt seg på for å delta i konkurransene som finner sted under Fylkesmesterskapet for Elevbedrifter i Rogaland. 104 elevbedrifter med tilsammen 450 elever fra 25 ulike ungdomsskoler deltar når det digitale arrangementet finner sted 12.-16. april.

De kan delta i ni ulike konkurranser hvor juryer fra lokalt arbeids- og næringsliv vurderer bidragene elevene har sendt inn. Gjennom hele premieuken vil det bli annonsert vinnere hver dag på vår Facebook-side. Fredag 16. april blir det digital festsending som elevene og kan følge fra klasserommet. Vi spanderer pizza og partykit for å bidra til feststemning ved skoler over hele fylket!

"Vi synes elevene fortjener en skikkelig markering av innsatsen de har lagt ned i elevbedriftene sine. Vanligvis ville vi invitert til fysiske utstillinger og premieutdelinger, slik kan det dessverre ikke bli i år. Men vi ønsker likevel å vise elevene at de er sett og anerkjent og at de er en del av noe større som foregår ved skoler over hele Rogaland."
Maria Aasbø, daglig leder Ungt Entreprenørskap Rogaland

Brobygger mellom skole og arbeidsliv

Vårt samfunnsoppdrag er å bygge bro mellom skole og arbeidsliv. Vi skal gi elevene arenaer utenfor skolen hvor de kan vise fram ideene sine. Fylkesmesterskapet for Elevbedrifter er en slik arena hvor det i år er 27 representanter fra lokalt arbeids- og næringsliv som vurderer bidragene elevene har sendt inn. Det betyr enormt mye for elevenes læring og motivasjon at de får tilbakemedlinger på arbeidet de har gjort fra noen utenfor skolen. Vi er dessuten utrolig takknemlige for at samarbeidspartnerne våre engasjerer seg i dette arbeidet. Ved å delta i juryarbeidet får de komme tett på neste generasjons arbeidstakere og se hva de er opptatt av.

"Haugaland Kraft anser kompetansebygging som en sentral del av vårt samfunnsansvar. Vi har i mange år vært samarbeidspartner til Ungt Entreprenørskap, fordi organisasjonen gir ungdom i vår region mulighet til å utvikle sitt potensial innen problemløsning, kreativitet, gjennomføring, initiativ, samarbeid og ansvar."
Gunn Evy Auestad, kommunikasjonsrådgiver Haugaland Kraft

Det handler om mer enn bare business

Gjennom arbeidet med elevbedrift lærer elevene om det å skape verdi for andre gjennom å etablere og drive et lite foretak. De er lett å tenke at det bare handler om å tjene penger og lære om markedsføring og regnskap. Elevbedrift som undervisningsmetode er så mye mer enn det! Langt viktigere er erfaringene elevene gjør seg gjennom å samarbeide med andre, finne gode idéer og se nye muligheter i samfunnet rundt seg, erfare og utvikle styrker og ferdigheter samt løse utfordringer og eventuelle konflikter underveis. Alt dette er erfaringer de tar med seg på veien videre inn i utdanning og jobb. Elevbedrift kan også for enkelte elever være en arena hvor de oppdager og får vist fram nye sider av seg selv. Det gir viktig mestringsfølelse og økt motivasjon!

"Vårt mål er at hver enkelt elev skal bli sett for det arbeidet de legger inn i elevbedriftene sine. Vi ønsker å vise elevene at alles bidrag er viktige for at en bedrift skal fungere. Det handler om å gi dem ansvar og muligheten til å blomstre innenfor trygge rammer."
Ina Therese Lindvik Nordnes, grunnskoleansvarlig Ungt Entreprenørskap Rogaland

Stor vekst, til tross for krevende skoleår

Dette skoleåret er det 1.200 ungdomsskoleelever som driver elevbedrift som en del av undervisningen. Det er en økning på 30% fra året før. Det til tross for at pandemien har skapt en krevende skolehverdag med hjemmeskole og kohorter. Veksten tror vi skyldes at lærere ser at det gir verdifull og virkelighetsnær praksis at elevene får lære gjennom å drive en bedrift. Elevbedrift blir i tillegg en veldig god erstatning når man på grunn av smitterestriksjoner ikke kan ta elevene ut av skolen for å delta på yrkesmesser eller ha arbeidsuker.

"Vi jubler ekstra høyt i år for de mange engasjerte, modige og utholdende lærerne, som til tross for usikre skoledager og nye digitale utfordringer, har greid å veilede og drive fram så mange flotte elevbedrifter. Det er bare rett og slett imponerende!"
Kristina Thomsen, rådgiver grunnskole Ungt Entreprenørskap Rogaland