Si hei til Ole Petter - vår nye rådgiver!

Ole Petter

Velkommen til oss!

Ole Petter Rettedal er ansatt som rådgiver på barneskole og skal i all hovedsak jobbe med SMART-programmet for mellomtrinnet. Sammen med resten av rådgiverne våre styrker han laget med både kompetanse og kapasitet slik at enda flere lærere kan få vår veiledning til en mer praktisk, virkelighetsnær og relevant undervisning.

"Ole Petter framstår som en svært dyktig og tilstedeværende pedagog med stort engasjement for elevenes læring. Han er også en person som jeg tror fort blir en del av miljøet både på kontoret og ute i skolene."
Maria Aasbø, daglig leder Ungt Entreprenørskap Rogaland

En solid pedagog på laget!

Ole Petter er utdannet pedagog og har 15 års erfaring som lærer. Han har jobbet ved barneskoler både i Oslo, Kristiansand og Sandnes, de siste fem årene ved Sørbø skole i Sandnes.

Ole Petter har en bred allmennfaglig bakgrunn med erfaring fra de fleste trinn. Han har hovedsakelig vært kontaktlærer på mellomtrinnet (5.-7. trinn) med hovedansvar for matematikk, KRLE, naturfag, samfunnsfag og Kroppsøving.

Ellers er Ole Petter oppvokst på Sandnes hvor han og familien har bosatt seg etter noen år på øst- og sørlandet. Han er 42 år, har to barn, liker å være sosial og har en forkjærlighet for frisbeegolf og brettspill.

"Jeg gleder meg til å inspirere barn og unge til å utvikle kunnskap og ferdigheter som vil gjøre dem til innovatører, og hjelpe dem fram i et samfunn som utvikler seg raskt."
Ole Petter Rettedal
UE maria aasbo 2023 72 1
Maria Aasbø
Daglig leder UE Rogaland
UE ole petter rettedal 2023 72 3
Ole Petter Bue Rettedal
Rådgiver barneskole