Økt støtte til Ungt Entreprenørskap fra 2024

Et nytt fylkesting på plass! Når det nye budsjettet for 2024 vedtas, er det med 1.000.000 kr mer til Ungt Entreprenørskap. Dette markerte vi sammen med representanter fra fylkespolitikerne på salgsmesse for ungdomsbedrifter ved Hetland videregående skole.

Hetland salgsmesse
Fra venstre: Marit Gjerde, Kjartan Alexander Lunde, Kenneth Austrått, Maria Aasbø og Kristoffer Refsnes Bjordal.
"Hensikten med det nye læreplanverket er å skape gode problemløsere slik at elever i dag settes i stand til å jobbe fram gode løsninger på de utfordringene vi står ovenfor. Vi ser også at elevene synes det er motiverende når de kan bruke det de lærer på skolen til å skape verdi for andre. Det er mye læring i å få en bedrift til å gå rundt."
Maria Aasbø, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Rogaland

Framtidens arbeidstakere

Med økte midler kan arbeidet med entreprenørskap tas videre og flere lærere kan få mulighet til å ta metodene våre inn i egne klasserom. I dag er det 21 videregående skoler i Rogaland som driver ungdomsbedrift. Det at flere elever får møte entreprenørskap som undervisningsmetode bidrar i hovedsak til to ting: Motiverende og lærerike skolehverdager i dag samt et kompetent og omstillingsdyktig arbeidsliv i morgen.

– Bedrifter over hele Rogaland vil nyte godt av at framtidens arbeidstakere har fått øvd seg på problemløsning, samarbeid og innovasjon. Det blir viktig når et samlet arbeids- og næringsliv skal møte den omstillingen vi står ovenfor i årene som kommer. Vi ser fram til å ta fatt på arbeidet sammen med skoler over hele fylket i årene som ligger foran oss, sier Maria Aasbø.

Verdifull erfaring å ta med seg videre

Hetland har i mange år har jobbet med entreprenørskap som læringsmetode. Skolen har egen topplinje for Innovasjon og ledelse hvor det å drive ungdomsbedrift er obligatorisk på VG2. Marit Gjerde er avdelingsleder ved Hetland, og har fulgt utallige elever gjennom deres arbeid med ungdomsbedriftene sine. Skolens elever har flere ganger deltatt på NM for Ungdomsbedrifter. Skolens arbeid har vært til inspirasjon for andre skoler, både her i Rogaland og andre steder i landet.

Marit pleier å kontakte tidligere elever noen år etter at de avsluttet VGS for å høre deres erfaringer når de har fått arbeidet litt på avstand. En elev er Kristoffer Refsnes Bjordal som var leder for North Explorer UB i 2018:

"Jeg lærte mye om meg selv og om ansvar og ledelse. Jeg fikk prøve meg som gründer, fikk reell erfaring og utviklet meg selv langt utover hva skolebøkene noen gang kunne gjort. Arbeidet ga en nyttig verktøykasse som jeg har tatt med meg og utviklet videre i årene etterpå. Å drive ungdomsbedrift har ikke bare utviklet meg som gründer eller leder, men i stor grad som person."
Kristoffer Refsnes Bjordal, nå BI-student, gründer og politiker

En viktig satsning for framtiden

Kjartan Alexander Lunde, gruppeleder for Rogaland Venstre og Kenneth Austrått, representant Høyre og nestleder i Opplæringsutvalget, fikk begge hilse på og høre elevene fortelle om ungdomsbedriftene sine. De tror begge at denne satsingen er helt nødvendig for at Rogaland skal kunne omstille seg i årene framover:

– Ved å gi ungdom erfaring med entreprenørskap, og etablering av bedrifter utdanner vi flere som i framtiden kan skape arbeidsplasser til seg selv og andre. Det skjer samtidig som ungdommene har det gøy og får utforsket sin kreativitet på skolen, sier Kjartan Alexander Lunde.

– Ungt Entreprenørskap gjør en fantastisk jobb, og når ut til svært mange med programmene sine. Programmene er godt forankret i læreplanverket, og bygger kompetanse vi trenger mer av, avslutter Kenneth Austrått.